گوگل: احرازهویت دو مرحله‌ای بهترین روش برای مقابله با هکرها است

گوگل: احرازهویت دو مرحله‌ای بهترین روش برای مقابله با هکرها است

داده‌های گوگل نشان می‌دهد که استفاده از روش احرازهویت دومرحله‌ای، بهترین گزینه برای جلوگیری از هک شدن حساب‌های کاربری است.