یک ماه اینترنت رایگان با طرح غزال مخابرات منطقه تهران

طرح غزال با هدف فروش اینترنت پر سرعت ( ADSL) با امتیاز سرعت و زمان استفاده بیشتر بدون افزایش تعرفه و دریافت یک ماه اینترنت رایگان در مخابرات منطقه تهران آغاز شد.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، در سرویس های طرح غزال مشتریان علاوه بر ارتقاء سرعت تا 4 برابر و افزایش زمان استفاده از اینترنت می توانند به ازای هر 3 ماه تمدید قرارداد اینترنت پرسرعت خود از یک ماه اینترنت رایگان بدون دریافت هزینه استفاده کنند.
 
گفتنی است: در این طرح، سرویس های مختلف با سرعت 512 کیلو بیت بر ثانیه تا 16 مگابیت بر ثانیه با شرایط ویژه و بدون افزایش تعرفه به مشتریان و شهروندان به گونه ای ارائه می گردد که شامل افزایش سرعت 4 برابر بدون افزایش تعرفه برای قراردادهای یک ساله و شش ماهه می شود.
 
شایان ذکر است شهروندان و مشتریان مخابرات منطقه تهران جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند ضمن تماس با شماره ( 2020) به سایت WWW.TCI.IR مراجعه نمایند.