شهرداری «نقشه نوآوری تهران» را استخراج می‌کند

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران اعلام کرد که قصد دارند نقشه نوآوری شهر تهران را با استفاده از داده‌های مکانی استخراج کنند.
محمد فرجود با اعلام این خبر در سومین رویداد اینو تهران گفت: «اطلاعات مکانی به معنای مجموعه از داده‌ها است که یک جا تجمیع می‌شود و برای همه قابل استفاده است و استقرار نظام جامع اطلاعات مکانی شهرداری تهران در دستور کار ما قرار دارد.»
 
شهرداری تهران قصد دارد ۱۰۰ طرح آزمایشی برای هوشمندسازی شهر تهران را تا سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا برساند و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از کسانی که طرحی در این زمینه دارند خواست برای ارائه اولیه طرح‌هایشان به شهرداری تهران مراجعه کنند.
 
او در بخش دیگری از سخنانش در این رویداد اعلام کرد به زودی مجموعه‌ای از APIهای حمل‌ونقل روی سامانه APIهای باز شهرداری تهران قرار خواهد گرفت. به گفته او تاکنون ۴۴ API در این سامانه ایجاد شده است. تجمیع ناوگان خودرویی، مدل‌سازی سه بعدی شهر تهران و نقشه همراه تهران از جمله پروژه‌های تهران هوشمند هستند که به گفته فرجود براساس داده‌های مکانی تعریف می‌شوند.
 
 
مهدی محبوبی، معاون اطلاعات مکانی شهرداری تهران دیگر سخنران این رویداد هم اعلام کرد بخش داده‌های مکانی تاکنون در انحصار بخش‌های دولتی بوده؛ اما مدیریت شهری جدید این رویکرد را تغییر داده است. به گفته او ارتباط مستقیم توان‌یابان و شهرداری حلقه مفقوده است و مناسب‌سازی فضاهای شهری برای توان‌یابان یکی از پروژه‌های مهمی است که می‌تواند براساس داده‌های مکانی به‌سازی و اجرایی شود تا در نهایت نیز اطلاعات آن در اختیار شهروندان قرار گیرد.
 
او در پایان سخنانش اعلام کرد شهرداری تهران تصاویر ماهواره‌ای شهر تهران از سال ۶۵ تاکنون را خریداری کرده؛ اما برای پردازش آنها از استارت‌آپ‌های حوزه فضایی خواست وارد عمل شوند.
 
سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این رویداد درباره نوع همکاری آنها با استارت‌آپ‌هی حوزه فضایی گفت: «در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی در خدمت چهار هزار و ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان است و حمایت از استارت‌آپ‌ها توسط ۱۷ شتابدهنده‌ دانش‌بنیان که در میان آنها هستند انجام می‌شود. برای انجام این کار یک بسته حمایتی در نظر گرفته شده است. در مدل هم‌سرمایه‌گذاری هم ۸۰ درصد منابع استارت‌آپ‌های مستقر در شتاب‌دهنده را تامین می‌کنیم.»
 
او در ادامه درباره مرحله دوم فعالیت استارت‌آپ‌ها که جذب سرمایه خطر‌پذیر است اعلام کرد: «این سرمایه از طریق ۱۸ صندوق‌ پژوهش و فناوری به استارت‌آپ‌ها تعلق خواهد گرفت.»
 
مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی هم در این رویداد توضیح داد که در یک دهه گذشته اقتصاد فضا ۱۳۹ درصد رشد کرده و این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی ۱۹.۴ درصد بوده است. به گفته او این روند تا دو دهه آینده ادامه خواهد داشت.
 
سومین رویداد اینو تهران با موضوع گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فضایی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از ۱۶تیر ماه شروع شده و  تا ۱۸ تیرماه نیز ادامه خواهد داشت. این رویداد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در حال برگزاری است. پیش از این، اولین رویداد اینو تهران با موضوع مدیریت هوشمند پسماند در اردیبهشت ماه برگزار شده بود.

شهرداری «نقشه نوآوری تهران» را استخراج می‌کند

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران اعلام کرد که قصد دارند نقشه نوآوری شهر تهران را با استفاده از داده‌های مکانی استخراج کنند.
محمد فرجود با اعلام این خبر در سومین رویداد اینو تهران گفت: «اطلاعات مکانی به معنای مجموعه از داده‌ها است که یک جا تجمیع می‌شود و برای همه قابل استفاده است و استقرار نظام جامع اطلاعات مکانی شهرداری تهران در دستور کار ما قرار دارد.»
 
شهرداری تهران قصد دارد ۱۰۰ طرح آزمایشی برای هوشمندسازی شهر تهران را تا سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا برساند و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران از کسانی که طرحی در این زمینه دارند خواست برای ارائه اولیه طرح‌هایشان به شهرداری تهران مراجعه کنند.
 
او در بخش دیگری از سخنانش در این رویداد اعلام کرد به زودی مجموعه‌ای از APIهای حمل‌ونقل روی سامانه APIهای باز شهرداری تهران قرار خواهد گرفت. به گفته او تاکنون ۴۴ API در این سامانه ایجاد شده است. تجمیع ناوگان خودرویی، مدل‌سازی سه بعدی شهر تهران و نقشه همراه تهران از جمله پروژه‌های تهران هوشمند هستند که به گفته فرجود براساس داده‌های مکانی تعریف می‌شوند.
 
 
مهدی محبوبی، معاون اطلاعات مکانی شهرداری تهران دیگر سخنران این رویداد هم اعلام کرد بخش داده‌های مکانی تاکنون در انحصار بخش‌های دولتی بوده؛ اما مدیریت شهری جدید این رویکرد را تغییر داده است. به گفته او ارتباط مستقیم توان‌یابان و شهرداری حلقه مفقوده است و مناسب‌سازی فضاهای شهری برای توان‌یابان یکی از پروژه‌های مهمی است که می‌تواند براساس داده‌های مکانی به‌سازی و اجرایی شود تا در نهایت نیز اطلاعات آن در اختیار شهروندان قرار گیرد.
 
او در پایان سخنانش اعلام کرد شهرداری تهران تصاویر ماهواره‌ای شهر تهران از سال ۶۵ تاکنون را خریداری کرده؛ اما برای پردازش آنها از استارت‌آپ‌های حوزه فضایی خواست وارد عمل شوند.
 
سیاوش ملکی‌فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این رویداد درباره نوع همکاری آنها با استارت‌آپ‌هی حوزه فضایی گفت: «در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی در خدمت چهار هزار و ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان است و حمایت از استارت‌آپ‌ها توسط ۱۷ شتابدهنده‌ دانش‌بنیان که در میان آنها هستند انجام می‌شود. برای انجام این کار یک بسته حمایتی در نظر گرفته شده است. در مدل هم‌سرمایه‌گذاری هم ۸۰ درصد منابع استارت‌آپ‌های مستقر در شتاب‌دهنده را تامین می‌کنیم.»
 
او در ادامه درباره مرحله دوم فعالیت استارت‌آپ‌ها که جذب سرمایه خطر‌پذیر است اعلام کرد: «این سرمایه از طریق ۱۸ صندوق‌ پژوهش و فناوری به استارت‌آپ‌ها تعلق خواهد گرفت.»
 
مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی هم در این رویداد توضیح داد که در یک دهه گذشته اقتصاد فضا ۱۳۹ درصد رشد کرده و این در حالی است که رشد اقتصاد جهانی ۱۹.۴ درصد بوده است. به گفته او این روند تا دو دهه آینده ادامه خواهد داشت.
 
سومین رویداد اینو تهران با موضوع گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فضایی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران، سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از ۱۶تیر ماه شروع شده و  تا ۱۸ تیرماه نیز ادامه خواهد داشت. این رویداد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در حال برگزاری است. پیش از این، اولین رویداد اینو تهران با موضوع مدیریت هوشمند پسماند در اردیبهشت ماه برگزار شده بود.

صدور بیانیه برای حل مشکلات اپراتورها

در حالی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید درخواست خود برای افزایش تعرفه خدمات را به‌صورت مستدل ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از ارائه‌ی بیانیه‌ای برای حل مشکلات اپراتورهای ثابت خبر داد.
 
شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند این روزها دچار مشکلات مالی شدند و وضعیت مطلوبی ندارند. حتی برخی از شرکت‌های FCP بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند و می‌گویند پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه این شرکت‌ها در حال از دست دادن مشترکانشان هستند.
 
از طرفی محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- معتقد است که در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداشت و هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد و از طرف دیگر حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - که معتقد است در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد، اظهار کرده بود تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات‌گذار، این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها از آنچه اکنون ارائه می‌شود، بالاتر نرود.
 
موضوع افزایش تعرفه خدمات باید از ابعاد مختلف بررسی شود
 
همچنین چندی پیش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفته بود: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
 
در این راستا، محمدباقر اثنی‌عشری - رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به تلاش برای حل مشکلات اپراتورهای ثابت، بیان کرد: ما در صنف معمولاً مسائلمان را با گروه‌های مختلف مشورت می‌کنیم و نظرات مختلف را می‌گیریم. درباره‌ی اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات هم ما به زودی نظرات صنف را به صورت بیانیه مستدل خواهیم داد.
 
وی در پاسخ به این‌که آیا معتقد است تعرفه اپراتورهای سیار باعث کاهش درآمد اپراتورهای ثابت می‌شود، گفت: این واقعیت است، شما می‌بینید که در اینترنت ثابت سالهاست رشدی نداشتیم و شرکت‌ها هم که حساب‌هایشان معلوم است که زیان می‌دهند؛ اینها مواردی است که همه قبول داریم. مشکل سر این است که راه‌حل چیست.
 
مشکل شرکت‌های اینترنتی چیست؟
 
همچنین آذری‌جهرمی پیش از این درباره‌ی عدم تمایل کاربران اینترنتی به استفاده از اینترنت ثابت، اظهار کرده بود: در گذشته شما روی سرویس ۳G، متوسط دو تا سه مگابیت پهنای باند سرعت داشتید و ADSL خانه به شما هفت تا هشت مگ سرعت می‌داد، اما الان وقتی سرعت موبایل به طور متوسط ۲۵ مگ است و سرعت خانه روی همان شش مگ مانده، شما علاقه‌ای به سوئیچ کردن روی اینترنت ثابت ندارید. بنابراین دلیل اصلی از دید ما که بررسی می‌کنیم، قیمت نیست بلکه کیفیت و کمیت سرویس است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که سرویس ADSL در مقابل LTE شانسی ندارد، گفته بود: برای این‌که بازار اپراتورهای ثابت بزرگ شود، باید خدمات فیبر ارائه دهند، از جمله FTTC و یا سراغ VDSL بروند و تکنولوژی خود را رشد بدهند اما تاکنون در این حوزه سرمایه‌گذاری نکردند. برای سرمایه‌گذاری هم می‌گویند، بازگشت سرمایه مهم است. اگر ۱۷ شرکت بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، برگشت نمی‌شود. حرف ما این است که آن‌ها باید از راه‌حل‌های ادغام استفاده کنند و یک شرکت شوند، یک شبکه را توسعه دهند تا هزینه سرمایه‌گذاری پایین بیاید و بازار توجیه داشته باشد.
 
این در حالی است که اپراتورهای ثابت، نیاز توسعه و پیشرفت در زمینه‌ی اینترنت ثابت را سرمایه‌گذاری در این زمینه و اصلاح تعرفه‌ها می‌دانند. اثنی‌عشری در این زمینه بیان کرد: صورت‌مساله همین است، اما مشکل این است که چه کار باید کرد که بتوان این چرخه خارج شد. اما به نظر نمی‌رسد تنها با تغییر تعرفه مشکل حل شود. از طرف وزارت ارتباطات نمی‌توانیم صحبت کنیم و خودشان باید تصمیم بگیرند، اما درخواستی که شرکت‌ها دارند، خیلی غیرمنطقی نیست و با یک منطق می‌توان آن را پذیرفت.

صدور بیانیه برای حل مشکلات اپراتورها

در حالی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات معتقد است شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت باید درخواست خود برای افزایش تعرفه خدمات را به‌صورت مستدل ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از ارائه‌ی بیانیه‌ای برای حل مشکلات اپراتورهای ثابت خبر داد.
 
شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت معتقدند این روزها دچار مشکلات مالی شدند و وضعیت مطلوبی ندارند. حتی برخی از شرکت‌های FCP بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند و می‌گویند پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد و درنتیجه این شرکت‌ها در حال از دست دادن مشترکانشان هستند.
 
از طرفی محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- معتقد است که در تلاطم اقتصادی نباید صرفاً هزینه را از جیب مردم برداشت و هزینه خدمات ICT باید متناسب با جیب مردم باشد و از طرف دیگر حسین فلاح جوشقانی - رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - که معتقد است در مقیاس‌های جهانی ایران ارزان‌ترین قیمت اینترنت را دارد، اظهار کرده بود تمام تلاش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتوری یا مقررات‌گذار، این است که قیمت‌های ارائه خدمات اینترنت توسط اپراتورها از آنچه اکنون ارائه می‌شود، بالاتر نرود.
 
موضوع افزایش تعرفه خدمات باید از ابعاد مختلف بررسی شود
 
همچنین چندی پیش رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اظهارات برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت درباره لزوم افزایش قیمت اینترنت گفته بود: موضوع افزایش تعرفه خدمات اینترنت باید از ابعاد مختلف بررسی شود و شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمات به جای طرح موضوع در رسانه‌ها دلایل و مستندات خود را به رگولاتوری ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
 
در این راستا، محمدباقر اثنی‌عشری - رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به تلاش برای حل مشکلات اپراتورهای ثابت، بیان کرد: ما در صنف معمولاً مسائلمان را با گروه‌های مختلف مشورت می‌کنیم و نظرات مختلف را می‌گیریم. درباره‌ی اظهارات رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزیر ارتباطات هم ما به زودی نظرات صنف را به صورت بیانیه مستدل خواهیم داد.
 
وی در پاسخ به این‌که آیا معتقد است تعرفه اپراتورهای سیار باعث کاهش درآمد اپراتورهای ثابت می‌شود، گفت: این واقعیت است، شما می‌بینید که در اینترنت ثابت سالهاست رشدی نداشتیم و شرکت‌ها هم که حساب‌هایشان معلوم است که زیان می‌دهند؛ اینها مواردی است که همه قبول داریم. مشکل سر این است که راه‌حل چیست.
 
مشکل شرکت‌های اینترنتی چیست؟
 
همچنین آذری‌جهرمی پیش از این درباره‌ی عدم تمایل کاربران اینترنتی به استفاده از اینترنت ثابت، اظهار کرده بود: در گذشته شما روی سرویس ۳G، متوسط دو تا سه مگابیت پهنای باند سرعت داشتید و ADSL خانه به شما هفت تا هشت مگ سرعت می‌داد، اما الان وقتی سرعت موبایل به طور متوسط ۲۵ مگ است و سرعت خانه روی همان شش مگ مانده، شما علاقه‌ای به سوئیچ کردن روی اینترنت ثابت ندارید. بنابراین دلیل اصلی از دید ما که بررسی می‌کنیم، قیمت نیست بلکه کیفیت و کمیت سرویس است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این‌که سرویس ADSL در مقابل LTE شانسی ندارد، گفته بود: برای این‌که بازار اپراتورهای ثابت بزرگ شود، باید خدمات فیبر ارائه دهند، از جمله FTTC و یا سراغ VDSL بروند و تکنولوژی خود را رشد بدهند اما تاکنون در این حوزه سرمایه‌گذاری نکردند. برای سرمایه‌گذاری هم می‌گویند، بازگشت سرمایه مهم است. اگر ۱۷ شرکت بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، برگشت نمی‌شود. حرف ما این است که آن‌ها باید از راه‌حل‌های ادغام استفاده کنند و یک شرکت شوند، یک شبکه را توسعه دهند تا هزینه سرمایه‌گذاری پایین بیاید و بازار توجیه داشته باشد.
 
این در حالی است که اپراتورهای ثابت، نیاز توسعه و پیشرفت در زمینه‌ی اینترنت ثابت را سرمایه‌گذاری در این زمینه و اصلاح تعرفه‌ها می‌دانند. اثنی‌عشری در این زمینه بیان کرد: صورت‌مساله همین است، اما مشکل این است که چه کار باید کرد که بتوان این چرخه خارج شد. اما به نظر نمی‌رسد تنها با تغییر تعرفه مشکل حل شود. از طرف وزارت ارتباطات نمی‌توانیم صحبت کنیم و خودشان باید تصمیم بگیرند، اما درخواستی که شرکت‌ها دارند، خیلی غیرمنطقی نیست و با یک منطق می‌توان آن را پذیرفت.

آمازون به دنبال مجوز پرتاب ۳۲۳۶ ماهواره اینترنتی به فضا

آمازون قصد دارد برنامه خود برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای را هر چه سریع‌تر پیاده سازی کند و از همین رو به دنبال اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکاست.
 
به گزارش انگجت، بر اساس درخواست آمازون این شرکت به دنبال پرتاب ۳۲۳۶ ماهواره به فضا به منظور عملیاتی سازی طرح Kuiper است.
 
ماهواره‌های یادشده که در ۹۸ مدار مختلف به دور زمین مستقر می‌شوند با فاصله ۵۹۰ تا ۶۳۰ کیلومتر از سطح زمین حرکت خواهند کرد. آمازون مدعی است با اجرای این طرح ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان می‌توانند به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کنند.
 
این شرکت تأیید کرده که با اجرای طرح یادشده کل کره زمین تحت پوشش اینترنت پرسرعت ماهواره‌ای قرار نمی‌گیرد. این خدمات حتی کل آمریکا را نیز پوشش نمی‌دهد و به عنوان مثال بخش‌هایی از آلاسکا از این طریق به اینترنت دسترسی نمی‌یابند.
 
آمازون همچنین قصد دارد از فناوری ویژه ای برای جلوگیری از ایجاد اختلال در خدمات اینترنت خود بهره بگیرد. عمر مفید ماهواره‌های مورد استفاده بدین منظور ۱۰ سال تخمین زده شده است. زمان بندی دقیق اجرای این طرح هنوز اعلام نشده است.

آمازون به دنبال مجوز پرتاب ۳۲۳۶ ماهواره اینترنتی به فضا

آمازون قصد دارد برنامه خود برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای را هر چه سریع‌تر پیاده سازی کند و از همین رو به دنبال اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکاست.
 
به گزارش انگجت، بر اساس درخواست آمازون این شرکت به دنبال پرتاب ۳۲۳۶ ماهواره به فضا به منظور عملیاتی سازی طرح Kuiper است.
 
ماهواره‌های یادشده که در ۹۸ مدار مختلف به دور زمین مستقر می‌شوند با فاصله ۵۹۰ تا ۶۳۰ کیلومتر از سطح زمین حرکت خواهند کرد. آمازون مدعی است با اجرای این طرح ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان می‌توانند به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کنند.
 
این شرکت تأیید کرده که با اجرای طرح یادشده کل کره زمین تحت پوشش اینترنت پرسرعت ماهواره‌ای قرار نمی‌گیرد. این خدمات حتی کل آمریکا را نیز پوشش نمی‌دهد و به عنوان مثال بخش‌هایی از آلاسکا از این طریق به اینترنت دسترسی نمی‌یابند.
 
آمازون همچنین قصد دارد از فناوری ویژه ای برای جلوگیری از ایجاد اختلال در خدمات اینترنت خود بهره بگیرد. عمر مفید ماهواره‌های مورد استفاده بدین منظور ۱۰ سال تخمین زده شده است. زمان بندی دقیق اجرای این طرح هنوز اعلام نشده است.

اپل در iOS 13 روش جدیدی برای ورود به اکانت iCloud معرفی می‌کند

اپل در iOS 13 روش جدیدی برای ورود به اکانت iCloud معرفی می‌کند

در جدیدترین نسخه‌ی بتای تمامی سیستم‌های عامل اپل، کاربران می‌توانند از طریق فیس آیدی یا تاچ آیدی وارد اکانت خود در آی‌کلاد شوند.

اپل در iOS 13 روش جدیدی برای ورود به اکانت iCloud معرفی می‌کند

اپل در iOS 13 روش جدیدی برای ورود به اکانت iCloud معرفی می‌کند

در جدیدترین نسخه‌ی بتای تمامی سیستم‌های عامل اپل، کاربران می‌توانند از طریق فیس آیدی یا تاچ آیدی وارد اکانت خود در آی‌کلاد شوند.

اپل در iOS 13 روش جدیدی برای ورود به اکانت iCloud معرفی می‌کند

اپل در iOS 13 روش جدیدی برای ورود به اکانت iCloud معرفی می‌کند

در جدیدترین نسخه‌ی بتای تمامی سیستم‌های عامل اپل، کاربران می‌توانند از طریق فیس آیدی یا تاچ آیدی وارد اکانت خود در آی‌کلاد شوند.

موزیلا در رقابت با اپل خدمات خبری ارائه می دهد

بنیاد موزیلا با تنوع بخشیدن به سرویس های خود به کاربران علاقمند خدمات اشتراک اخبار ارائه می دهد که هزینه استفاده از آن ۵ دلار در ماه است.
 
به گزارش انگجت، پیش از این، اپل با راه اندازی خدمات اپل نیوز، در این زمینه فعال شده بود. حالا بعد از گذشت سه ماه از اعلام خبر اولیه راه اندازی خدمات یادشده، موزیلا کاربران علاقمند را به مشارکت در نسخه بتای خدمات یادشده تشویق کرده است.
 
موزیلا در تبلیغات خود برای دعوت از کاربران به استفاده از این خدمات، آن را اینترنت خالی از آگهی فایرفاکس معرفی کرده و افزوده که از این طریق کاربران می توانند به محتوا و اخبار مدنظر خود دسترسی داشته باشند، بدون آنکه مجبور به مشاهده انبوهی از آگهی ها و تبلیغات باشند.
 
این شرکت افزوده هزینه دریافتی از کاربران با سایت های مورد مطالعه افراد به اشتراک گذاشته می شود و آنها از این طریق درآمد بیشتری کسب می کنند که همین امر باعث می شود آنها بتوانند محتوای بیشتری را بدون نیاز به نمایش تبلیغات تولید کرده و ارائه دهند.
 
برخی نشریات، سایت ها و سرویس های خبری برای همکاری با خدمات یادشده اعلام آمادگی کرده اند که از جمله آنها می توان به آتلانتیک، اسلیت، بازفید، یو اس ای تودی و غیره اشاره کرد.