پرونده الکترونیک سلامت؛ اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع

وزیر بهداشت گفت: از زمانی که به وزارت بهداشت آمدم، چندین نشست کارشناسی در مورد اجرای پرونده الکترونیک سلامت برگزار کردیم و در زمان تصدی وزارت و پیش از آن، بارها برای مشاهده سامانه‌های سیب، ناب، پارسا و سینا به استان‌های مختلف سفر کرده‌ام، اما پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.
 
دکتر سعید نمکی در دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: اواخر سال گذشته از سامانه پارسا در بابلسر بازدید کردیم و مهندس آذری جهرمی به همراه تیم مدیریتی وزارت ارتباطات یک روز پس از آن به این استان سفر کرده و مشکلات را بررسی کردند.
 
وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت یکی از ابزارهای منطقی شدن ارائه خدمت و در راستای دولت الکترونیک است، افزود: اولین اقدامی که در راستای اجرای پرونده الکترونیک سلامت در وزارت بهداشت کردم، انتخاب مدیر ملی پروژه نظام الکترونیک سلامت و در اختیار گذاشتن ابزار مورد نیاز آن یعنی مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بود.
 
وزیر بهداشت تاکید کرد: به رییس جمهور قول داده‌ایم که پرونده الکترونیک سلامت در کشور تا بهار به سرانجام برسد. بنابراین باید تقسیم کار کنیم که سهم وزارت بهداشت و ارتباطات کجا است. البته باید ابتدا پرونده الکترونیک سلامت را اجرایی و در گام‌های بعدی فازهای دیگر آن را اجرا کنیم.
 
نمکی یادآور شد: امروز نظام سلامت الکترونیک نه فقط به معنی پیاده‌سازی دولت الکترونیک و تسهیل امور مردم است؛ بلکه یک ابزار برای نظام ارائه خدمت است که می‌تواند موجب ارتقای سطح سلامتی مردم، مصرف صحیح منابع به نفع اقشار فرودست جامعه و پرداخت سوبسید به مستمدان و عدالت در سلامت شود.
 
بنابر اعلام وبدا، وی خاطرنشان کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت به ما کمک می‌کند که بیماران را در دریافت خدمات ردیابی کنیم و حتی موعد واکسن در خانه‌های بهداشت به صورت اتوماتیک یادآوری شود. بنابراین این سیستم فواید بسیار زیادی برای مردم، نظام ارائه خدمت، سیاستگذاران و جمهوری اسلامی دارد.
 
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت بیان دستاوردهای نظام سلامت الکترونیک، گفت: حتما باید دستاوردهای اجرای نظام سلامت الکترونیک از جمله در مورد رفع همپوشانی بیمه‌ها و منطقی کردن هزینه‌ها به جامعه عرضه شود.
 

پرونده الکترونیک سلامت؛ اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع

وزیر بهداشت گفت: از زمانی که به وزارت بهداشت آمدم، چندین نشست کارشناسی در مورد اجرای پرونده الکترونیک سلامت برگزار کردیم و در زمان تصدی وزارت و پیش از آن، بارها برای مشاهده سامانه‌های سیب، ناب، پارسا و سینا به استان‌های مختلف سفر کرده‌ام، اما پرونده الکترونیک سلامت، اولین زیرساخت برای ورود به پزشکی خانواده و نظام ارجاع است.
 
دکتر سعید نمکی در دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار داشت: اواخر سال گذشته از سامانه پارسا در بابلسر بازدید کردیم و مهندس آذری جهرمی به همراه تیم مدیریتی وزارت ارتباطات یک روز پس از آن به این استان سفر کرده و مشکلات را بررسی کردند.
 
وی با بیان اینکه پرونده الکترونیک سلامت یکی از ابزارهای منطقی شدن ارائه خدمت و در راستای دولت الکترونیک است، افزود: اولین اقدامی که در راستای اجرای پرونده الکترونیک سلامت در وزارت بهداشت کردم، انتخاب مدیر ملی پروژه نظام الکترونیک سلامت و در اختیار گذاشتن ابزار مورد نیاز آن یعنی مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بود.
 
وزیر بهداشت تاکید کرد: به رییس جمهور قول داده‌ایم که پرونده الکترونیک سلامت در کشور تا بهار به سرانجام برسد. بنابراین باید تقسیم کار کنیم که سهم وزارت بهداشت و ارتباطات کجا است. البته باید ابتدا پرونده الکترونیک سلامت را اجرایی و در گام‌های بعدی فازهای دیگر آن را اجرا کنیم.
 
نمکی یادآور شد: امروز نظام سلامت الکترونیک نه فقط به معنی پیاده‌سازی دولت الکترونیک و تسهیل امور مردم است؛ بلکه یک ابزار برای نظام ارائه خدمت است که می‌تواند موجب ارتقای سطح سلامتی مردم، مصرف صحیح منابع به نفع اقشار فرودست جامعه و پرداخت سوبسید به مستمدان و عدالت در سلامت شود.
 
بنابر اعلام وبدا، وی خاطرنشان کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت به ما کمک می‌کند که بیماران را در دریافت خدمات ردیابی کنیم و حتی موعد واکسن در خانه‌های بهداشت به صورت اتوماتیک یادآوری شود. بنابراین این سیستم فواید بسیار زیادی برای مردم، نظام ارائه خدمت، سیاستگذاران و جمهوری اسلامی دارد.
 
وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت بیان دستاوردهای نظام سلامت الکترونیک، گفت: حتما باید دستاوردهای اجرای نظام سلامت الکترونیک از جمله در مورد رفع همپوشانی بیمه‌ها و منطقی کردن هزینه‌ها به جامعه عرضه شود.
 

الکترونیکی شدن اسناد پزشکی برای راحتی مردم

وزیر ارتباطات گفت: باید ببینیم هدف ما از استقرار دولت الکترونیک و نظام سلامت الکترونیک چیست؛ یکی از اهداف ما برای اجرای نظام سلامت الکترونیک، کمک به متولی و مسئول سلامت یعنی وزارت بهداشت برای بهبود مدیریت سلامت است.
 
مهندس محمد جواد آذری جهرمی در دومین جلسه شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک کشور که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مدیران دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: باید با استفاده از جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به مدیریت بهتر سلامت کمک کنیم؛ البته الکترونیکی کردن سلامت، به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و منطقی کردن تقاضاها که مورد تاکید رئیس جمهوری است، منجر می‌شود.
 
وی تصریح کرد: نظام سلامت الکترونیک باعث تسهیل امور برای مردم در دریافت خدمات بهداشتی و درمانی می‌شود و بیماران در مراجعه به پزشکان می‌توانند با ارائه کد ملی به پزشک اجازه دهند که از وضعیت سلامتی و سابقه بیماری آن‌ها آگاهی پیدا کند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شفافیت به عنوان چهارمین هدف اجرای نظام سلامت الکترونیک یاد کرد و افزود: دکتر روحانی اول امسال از ما خواست که برای ۱۲ ماه سال، ۱۲ طرح الکترونیک مانند اتصال کارت‌های سوخت به کارت‌های بانکی و یا اجرای کد دستوری برای آگاهی از وضعیت سبد کالا که برای مردم قابل احساس و ملموس باشد، اجرا کنیم.
 
آذری‌جهرمی خاطرنشان کرد: نیازهای وزارت بهداشت از نظر نقاط فاقد دسترسی به اینترنت مرکز داده‌ها را برطرف می‌کنیم اما همپوشانی بیمه‌ها باید حل و اسناد پزشکی باید الکترونیکی شوند تا مردم راحت شوند.
 

اینترنت اشیا و طبابت دیجیتالی

زمانی که بحث سلامت، بیمارستان، جراحی و مواردی از این دست به میان می آید، گاه ثانیه ها اهمیت حیاتی پیدا می کنند؛ فناوری اینترنت اشیا در این زمینه هم کمک می کند.
 
اینترنت اشیا یعنی وصل کردن وسیله ها به یکدیگر از طریق اینترنت و اجازه دادن به آنها تا با ما و نرم افزارها و با دیگر وسایل ارتباط برقرار کنند. این فناوری از 20 سال قبل به این سو به حوزه های مختلفی نفوذ پیدا کرده است. 
سلامت و پزشکی از حوزه های مهمی در دنیا است که با کمک اینترنت اشیا دچار تحول بسیار زیادی شده است. پیشرفت هایی که به این واسطه رقم خورده است، اغلب باعث نجات جان انسان ها و سهولت زندگی بیماران می شود.
انتظار کشیدن پشت درهای اورژانس برای یافتن تخت خالی، داروخانه به داروخانه دویدن برای پیدا کردن یک دارو، در دسترس نبودن پزشکی که نیاز است بیمار را درمان کند، از رخدادهای مساله سازی است که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیافتد و اینترنت اشیا راه حل آن است.
 
**حضور دیجیتالی 
گاه پیش می آید که پزشکان به دلایلی مانند سفر نمی توانند در یک لحظه حساس که وجودشان حیاتی است، در بیمارستان یا حین یک جراحی فوریتی حضور پیدا کنند. اما امروزه اینترنت اشیا در دنیایی که امکان اتصال ابزار و وسایل به یکدیگر و به انسان ها را می دهد، موجب شده است که پزشک بتواند از راه دور وضعیت بیمار و نیازهای درمانی اش را تشخیص دهد و دستورالعمل های لازم را به همکارانش اعلام کند. 
آموزش های پزشکی جزو مسائلی است که اگر فردی آموخته باشد، در سطح اولیه به واسطه آنها می تواند به بیمار کمک شایانی کند. افراد در مناطق محروم به دلیل نبود و یا کمبود امکانات برای برگزاری آموزش های حضوری، معمولا نمی توانند آموزش های لازم را فراگیرند. این در حالی است که با کمک اینترنت اشیا می توان دوره های آموزش مسائل بهداشت و سلامتی را از راه دور، بدون این که نیازی به حضور در کلاس های آموزشی فیزیکی باشد، برگزار کرد. این آموزش ها می تواند برای بیماران یا افرادی که در مناطق محروم زندگی می کنند و به هر دلیلی نمی توانند در مراکز آموزشی حضور پیدا کنند، مفید باشد. آن ها با قرار گرفتن پشت رایانه می توانند تمام آموزش های لازم را ببینند. 
 
**جلوگیری از خطر 
اینترنت اشیا همچنین به واسطه سنسورهایی که علائم حیاتی فرد را چک می کنند، می تواند وضعیت بیمار را به پزشک اطلاع دهد. برای بیمار بستری در بیمارستان و یا حتی ورزشکاری که به واسطه رشته ورزشی اش باید مدام تحت نظر باشد، این تکنولوژی کمک شایانی است. علائم حیاتی مدام از طریق سنسورها چک می شود تا از خطرات احتمالی جلوگیری به عمل آید.
علاوه بر این، یکی از مشکلاتی که همیشه سر راه بیماران قرار دارد، تهیه داروست. با این که در حال حاضر سامانه گویا و سایتی برای اطلاع از موجودی داده ها در داروخانه ها وجود دارد، از طریق سیستم های مجهز به اینترنت اشیا می توان با سرعت بیشتری موجودی و نوع داروهایی را که در داروخانه ها وجود دارد، رصد و برای دریافت آن ها اقدام کرد.
همچنین پیدا کردن تخت خالی در بیمارستان زمان بر است و اغلب به مراجعات حضوری نیاز دارد. اینترنت اشیا در این زمینه هم مفید واقع می شود. یافتن سریع تخت خالی در بخش اورژانس، بیمارستان ها و بهبود عملکرد دستگاه های پزشکی یکی دیگر از تحولات در دنیای اتصالات است.
 
**کمک به بهبود زندگی معلولان 
پیشرفت و هوشمندسازی تجهیزات پزشکی تنها به حوزه بیماران و پزشکان محدود نمی شود. هویت دیجیتالی اشیا، منجر به بهبود زندگی معلولین شده است. ساخت ویلچرهای دارای حسگر که به وسیله معلولین کنترل می شود یا پروتزهای دست و پا که معلولین می توانند برای بهبود عملکرد خودشان از آن استفاده کنند و به زندگی عادی ادامه دهند، از دستاوردهای این تکنولوژی است. در گذشته چرخاندن چرخ های ویلچر، کنترل سرعت حرکت و مسائلی از این دست گاهی اوقات باعث بروز حادثه و سختی افراد می شد، اما در حال حاضر ویلچرهای هوشمند، با قابلیت هایی که دارند کمی زندگی این افراد را ساده کرده اند. 
 
**کاشت تراشه ها
پیشرفت تکنولوژی اینترنت اشیا باعث شده در جراحی ها هم پیشرفت زیادی حاصل شود؛ کاشت تراشه ها در بدن از مصادیق این پیشرفت ها است. کاشت تراشه های مختلف حوزه بسیار عجیب و گسترده ای است و باعث می شود پزشکی با سرعت هر چه بیشتر به قله پیشرفت برسد.
این تراشه ها به پزشکان کمک می کند که بیماری های غیرقابل تشخیص شناسایی شوند و پس از شناسایی حتی بتوان برای درمان آن نیز تلاش کرد. تراشه هایی که در بدن کار گذاشته می شوند، می توانند با مغز ارتباط برقرار و هدف تمام دستوراتی را که در مغز صادر می شود، تحلیل کرده و سپس به اعضای دیگر ارسال کنند. این کار به درمان بیماری ها کمک کرده و دردها را تسکین می دهد. گسترش ساخت تراشه های مختلف و کاشت آن در بدن انسان ها از جمله تحقیقاتی است که در حال حاضر اغلب کشورها روی آن کار می کنند.
 
**ذخیره خاطرات 
آلزایمر یکی از بیماری های شایع و بدون درمان عصر حاضر است. بیماری که وقتی به جان انسان ها می افتد، علاوه بر جسم و جان، بی رحمانه به سمت خاطراتش هجوم می برد و آن ها را یکی یکی محو می کند. تا جایی که گاهی اگر فرد در آینه نگاه کند، ممکن است خودش را هم نشناسد.
دستگاه های اینترنت اشیا این امکان را به وجود می آورند که تمام خاطرات فرد بیمار روی یک قطعه کامپیوتری ذخیره شود، تا اگر فرد در خلال این بیماری تمام حافظه اش را از دست داد، فرصتی داشته باشد تا دوباره آن ها را به خاطر بیاورد. همچنین ردیابی بیماران سرگردان، نظارت بر فعالیت افراد سالخورده در خانه سالمندان و بیمارستان از جمله کاربردهای حوزه اشیا در سلامت سالمندان است.
 
**دقیق و کم هزینه 
گاهی اوقات برای به نتیجه رساندن پروژه های بزرگ پزشکی، نیاز است اطلاعات افراد زیادی جمع آوری شود. اینترنت اشیا کمک بسزایی در کاهش زمان و خطاها دارد. مواردی مانند قند خون، قد، وزن، فشار خون می توانند با استفاده از تجهیزات مبتنی بر اینترنت اشیا به آسانی اندازه گیری شوند.
تهیه اطلاعات دقیق در خصوص سلامت و میزان آلودگی مواد غذایی به طور معمول نیاز به یک آزمایشگاه مجهز دارد، با کمک دستگاه هایی که به اینترنت متصل هستند می توان این اطلاعات را در سطح مصرف کننده به دست آورد و از آن استفاده کرد. نتایج این آزمایش های طی یک آزمون چند دقیقه ای به دست آمده و به تلفن همراه کاربر ارسال می شود. موارد ذکر شده فقط گوشه ای از کاربرد اینترنت اشیا در حوزه پزشکی است و این مقوله هر روز گسترده تر از قبل کار خود را ادامه خواهد داد.

قرص هوشمندی که عامل بیماری‌های گوارشی را شناسایی می‌کند

دانشمندان مؤسسه فناری ماساچوست(MIT) موفق به ابداع یک قرص هوشمند شده‌اند که می‌تواند تا یک ماه در معده بماند تا بیماری‌های گوارشی را ردیابی کند.
 
به گزارش تک‌تایمز، مهندسان مؤسسه فناوری ماساچوست(MIT) یک قرص هوشمند ژله‌ای ساخته‌اند که تا ۳۰ روز در معده می‌ماند.
 
این قرص به محض رسیدن به معده به سرعت به اندازه یک توپ پینگ‌پنگ باد می‌شود و توانایی نظارت بر درجه حرارت دستگاه گوارش را دارد.
 
تیم سازنده این قرص می‌گوید که این دستگاه می‌تواند زخم معده، سرطان‌های دستگاه گوارش و سایر بیماری‌های گوارشی را در طولانی مدت ردیابی کند.
 
این قرص مجهز به یک حسگر است که می‌تواند به راحتی از دستگاه گوارش عبور کند و فرد فقط نیاز به نوشیدن یک محلول کلسیم برای بازگرداندن قرص به اندازه اصلی خود دارد.
 
این قرص با استفاده از دو نوع هیدروژل ساخته شده است که مشابه ژله خوراکی است. ترکیبی از پلیمرها و آب باعث می‌شود که این قرص به اسیدیته طبیعی محیط معده مقاوم شود و در عین حال توانایی تغییر اندازه خود را حفظ کند.
 
عمر این قرص هوشمند بیش از انتظار و حداقل دو برابر حسگرهای بلعیدنی فعلی است. از آنجا که این قرص از هیدروژل ساخته شده است، در مقایسه با نمونه‌های قبلی که از پلاستیک یا فلز ساخته شده‌اند نرم‌تر و سازگارتر است.
 
طراحی این قرص هوشمند با الهام از ماهی بادکنکی انجام شده است که هنگامی که احساس خطر می‌کند به سرعت در زمان خیلی کوتاهی خود را پر از آب می‌کند.
 
محققان متوجه شدند که این حسگر در حین عبور از دستگاه گوارش و رسیدن به معده در معرض خطر قرار می‌گیرد، بنابراین برای حفاظت از حسگر یک لایه محافظ دوم ساختند و برای آزمایش آن، قرص را در محلول آب و مایعات شبیه به محیط معده انداختند. آنها دریافتند که این قرص هوشمند در حدود ۱۵ دقیقه تا حدود ۱۰۰ برابر اندازه اولیه خود افزایش حجم پیدا می‌کند.
 

آیا می‌توان به جراحان روباتیک اعتماد کرد؟

اگر شما روزی نیاز به عمل جراحی پیدا کنید به یک جراح ماهر اعتماد می‌کنید یا به روباتی هوشمند که بی‌روح و بی‌احساس تنها به انجام وظیفه‌اش می‌اندیشد؟ در پاسخ به این سؤال سخت باید گفت شواهد موجود نشان می‌دهد که در عصر حاضر اعتماد به روبات‌ها نتایج مثبت داشته و می‌توان با اطمینان به عملکرد آنها حتی عمل جراحی را بدون دخالت انسانی به آنها سپرد.
 
طی سه دهه گذشته دامنه پیشرفت‌های فناوارنه در تمامی حوزه‌های مرتبط با سلامت انسان بخصوص حوزه جراحی رخنه کرده و دقت و ظرافت جراحان روباتیک اعتماد روزافزون به این سیستم‌های هوشمند را افزایش داده است.
به‌گفته بسیاری از محققان، روبات‌ها به کمک هوش مصنوعی قادر به انجام ظریف‌ترین و بی‌نقص‌ترین عمل‌های جراحی بوده و می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان به نحو احسن وظایف محوله را انجام دهند. با چنین رویکردی طی 30 سال گذشته حضور روبات‌های هوشمندی از جمله ZEUS و STAR در اتاق‌های جراحی افزایش پیدا کرده و اعتماد به سیستم‌های هوشمند جای خود را به حضور منفردانه جراحان متخصص در اتاق عمل سپرده است.
آمار منتشر شده نشان می‌دهد که جراحی روباتیک میزان مرگ و میر ناشی از اشتباه های سهوی را کاهش داده و علاوه بر افزایش دقت و ظرافت در جراحی، ناراحتی و نگرانی بیمار پس از انجام عمل جراحی را تا حد قابل توجهی کاهش داده است. در این میان بحث مالی خرید تجهیزات روباتیک برای انجام جراحی‌های هوشمندانه پیش می‌آید که مهم‌ترین بخش قضیه است. چرا که امروزه بسیاری از بیمارستان‌ها از پس هزینه خرید سیستم‌های روباتیک برنیامده و در همین راستا نیز از انجام اعمال جراحی با روبات‌های هوشمند صرفنظر کنند.
 STARنمونه‌ای از روبات پیشرفته‌ای است که در اتاق عمل وظیفه دوخت زخم‌های حیوانات پس از عمل جراحی را برعهده دارد. این سیستم از مجموعه‌ای از لنز‌های کوچک شبیه‌سازی شده از چشم حشرات استفاده کرده و زوایای متفاوت را با دقت بسیاری می‌بیند. الگوریتم‌های رایانه‌ای این تصاویر را به یک تصویر 3 بعدی تبدیل کرده و در زمان واقعی به جراح روباتیک نشان می‌دهد. این جراح روباتیک بسیار دقیق‌تر از یک جراح متخصص عمل کرده و به اندازه یک جراح با 7 سال سابقه کار مفید مهارت دارد. حال با افزایش توانایی‌های فناورانه در حوزه هوش مصنوعی، تمدن بشری وارد برهه‌ای عظیم شده و در آینده‌ای نه چندان دور می‌توان شاهد حضور روزافزون جراحان روباتیک در اتاق عمل بود. اما نکته مهم آن است که در بهره‌گیری از سیستم‌های روباتیک دو موضوع مهم و حساس از جمله مقررات بهداشتی و پیامدهای اخلاقی، رعایت شده و انجام صحیح آنها تحت نظارت عوامل انسانی دنبال شود.
 

مقابله با پارکینسون با کفش هوشمند

فناوری با ورود به حوزه سلامت به درمان بسیاری از بیماری‌ها کمک کرده است. در این میان تولیدکنندگان کفش هم به این گروه پیوسته‌اند و تاکنون نمونه‌های جالبی هم روانه بازار شده است ولی شاید جدیدترین کفش برای کمک به درمان پارکینسون یک نمونه منحصربه فرد باشد.
فعالان استارتاپ Naboso Technology با همکاری پزشکان طب سوزنی یک کفش ویژه طراحی کرده‌اند که می‌تواند سیستم عصبی بدن را براحتی شناسایی و رصد کند.
این گروه یک کفی کفش خاص و مجهز به تعدادی سنسور طراحی کرده‌اند که می‌تواند به افراد مبتلا به بیماری پارکینسون کمک کند تعادل بیشتری داشته باشند. البته این کفی کفش فقط برای بیماران پارکینسون نیست و افرادی که در اثر سکته بخشی از حس پای خود را از دست داده‌اند و همچنین بیمارانی که از تحلیل ماهیچه هایشان رنج می‌برند نیز می‌توانند بیشترین بهره را از آن بگیرند.
«امیلی اسپلیکال» مدیر استارتاپ Naboso Technology می‌گوید: پوست کف پا بسیار حساس است و همان‌طور که با نوک انگشتان می‌توان خط بریل را خواند، با کمک این کفی‌ها و سنسورهای موجود در آن می‌توان به شخص کمک کرد تا به تعادل بیشتری برسد.
این سنسورها همچنین می‌توانند از طریق یک اپلیکیشن، پیام‌هایی را به پزشک بیمار ارسال کنند تا از روند بهبود وضعیت تعادل وی مطلع شوند. وی همچنین یادآور شد: این کفی کفش تاکنون برای ورزشکاران آسیب دیده که تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند نیز به طور آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه، رضایتبخش بوده است. زمان ورود این کفی کفش به بازار و قیمت آن هنوز اعلام نشده است.
 

کپسول هوشمند راه درمان بیماران سرطانی

کپسول هوشمند برای کمک به بیماران سرطانی ساخته شد. این محصول فناورانه دارای روکشی از سنسورهای حساس بوده و با دریافت سیگنال الکترومغناطیسی، دارو را به‌طور اتوماتیک در بدن آزاد می‌کند.
کمپانی پزشکی Proteus با توسعه محصولات دیجیتال خود این بار کپسول هوشمندی را برای بیماران مبتلا به سرطان طراحی کرده است. این کپسول هوشمند متشکل از پوششی دیجیتال بوده و با دریافت اطلاعاتی از جمله زمان و میزان مصرف، دارو را در بدن آزاد می‌کند.
این سیستم هوشمند در عین حال با ثبت داده‌ها و اطلاعات ارسال شده از طریق سنسورها، زمان و تاریخ واقعی مصرف دارو را در اختیار پزشک و بیمار قرار می‌دهد. پزشکان با داشتن اطلاعات واقعی در خصوص مصرف دارو می‌توانند روند درمان بیمار را پیگیری کرده و نسخه درمانی مناسب تری را در پیش گیرند. تنها کافی است میزان و زمان مصرف دارو را در یک اپلیکیشن ثبت کرده و از طریق آن با کپسول هوشمند ارتباط برقرار کرد.
با ورود هر کپسول به بدن، زمان ورود آن نیز ثبت شده و از طریق بلوتوث به پزشک و بیمار ارسال می‌شود. بیماران در عین حال قادرند با اتصال یک چسب هوشمند بر بازوی خود، قرص مصرف شده را در بدن خود ردیابی کنند.
 در حال حاضر آزمایش اولیه قرص هوشمند برای هفت بیمار مبتلا به سرطان خون آغاز شده است. این بیماران که مبتلا به‌سرطان پیشرفته کولورکتال هستند از این پس به جای مصرف قرص‌های معمولی از نسخه جاسازی شده و دیجیتال داروهای شیمی درمانی استفاده می‌کنند.
 به گفته یکی از محققان این پروژه، مرز میان میزان و تاریخ مصرف دارو در بیماران سرطانی بسیار باریک است. از این‌رو این بیماران باید در زمان مشخص دارو را مصرف کنند. اما بسیاری از بیماران به‌دلیل مشغله بسیار، زمان و تاریخ مصرف این داروهای حساس را فراموش کرده و همین امر نیز روند درمان آنها را به تأخیر می‌اندازد. این کپسول‌های هوشمند چنانچه زودتر از موعد نیز توسط بیمار بلعیده شود مشکلی پیش نمی‌آید چرا که داروی جاسازی شده در زمان تعیین شده و با دریافت سیگنال‌های الکترومغناطیسی، در معده بیمار فعال شده و دارو را به بدن تزریق می‌کند.
 

کارمندان فناوری ماهی ۲۷ ساعت کمبود خواب دارند

خواب عنصر بسیار مهمی حفظ سلامت انسان محسوب می‌شود و البته علاوه بر متعادل کردن خلق و خوی انسان روی بهر‌ه‌وری، تمرکز و وزن بدن ما هم تاثیر می‌گذارد و از آن به عنوان کلید اصلی در چرخه زندگی سالم یاد می‌کنند.
 
در این میان نتایج حاصل از یک مطالعه جدید روی ۲۵۰۰ بزرگسال توسط مرکز Bedstar نشان داد ما در هر ماه حدود ۳۲٫۳ ساعت کمتر از میزان لازم به خواب می‌رویم.
 
زمانی که میزان خواب کارمندان در صنایع مختلف با یکدیگر مقایسه می‌شود، چندان دور از ذهن نیست که گفته شده است افرادی که در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند کمتر از دیگر کارمندان زمان کافی برای خوابیدن دارند و این افراد در طول یک ماه ۴۲٫۴ ساعت از استاندارد تعریف شده کمتر می‌خوابند.
 
صنعتی که کارمندان آن کمترین کمبود خواب را داشتند مربوط به خدمات عمومی می‌شود و اگرچه کارمندان همین حوزه هم ماهانه ۲۱٫۶ ساعت کمتر از حد معمول می‌خوابند.
 
بررسی در مورد عادات خواب نشان داد به طور میانگین کارمندان در صنعت فناوری در طول هر ماه ۲۷ ساعت کمبود خواب دارند.
 
به گفته «بنیاد ملی خواب» در آمریکا، «کمبود خواب» به عنوان «تفاوت میان خواب مورد نیاز بدن شما و تعداد ساعت‌های واقعی که شما به خواب می‌روید» تعریف می‌شود.
 
بدیهی است که کارمندان در صنایع مختلف به میزان کافی نمی‌خوابند. ولی  آیا آنها از این اتفاق آگاهی دارند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که افراد تا اندازه‌ای از این مسئله مطلع هستند؛ چنانکه گفته می‌شود ۳۱٫۸ درصد افرادی که کم‌خوابی دارند کمبود خواب خود را در روزهای پایان هفته جبران می‌کنند.
 

کارمندان فناوری ماهی ۲۷ ساعت کمبود خواب دارند

خواب عنصر بسیار مهمی حفظ سلامت انسان محسوب می‌شود و البته علاوه بر متعادل کردن خلق و خوی انسان روی بهر‌ه‌وری، تمرکز و وزن بدن ما هم تاثیر می‌گذارد و از آن به عنوان کلید اصلی در چرخه زندگی سالم یاد می‌کنند.
 
در این میان نتایج حاصل از یک مطالعه جدید روی ۲۵۰۰ بزرگسال توسط مرکز Bedstar نشان داد ما در هر ماه حدود ۳۲٫۳ ساعت کمتر از میزان لازم به خواب می‌رویم.
 
زمانی که میزان خواب کارمندان در صنایع مختلف با یکدیگر مقایسه می‌شود، چندان دور از ذهن نیست که گفته شده است افرادی که در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند کمتر از دیگر کارمندان زمان کافی برای خوابیدن دارند و این افراد در طول یک ماه ۴۲٫۴ ساعت از استاندارد تعریف شده کمتر می‌خوابند.
 
صنعتی که کارمندان آن کمترین کمبود خواب را داشتند مربوط به خدمات عمومی می‌شود و اگرچه کارمندان همین حوزه هم ماهانه ۲۱٫۶ ساعت کمتر از حد معمول می‌خوابند.
 
بررسی در مورد عادات خواب نشان داد به طور میانگین کارمندان در صنعت فناوری در طول هر ماه ۲۷ ساعت کمبود خواب دارند.
 
به گفته «بنیاد ملی خواب» در آمریکا، «کمبود خواب» به عنوان «تفاوت میان خواب مورد نیاز بدن شما و تعداد ساعت‌های واقعی که شما به خواب می‌روید» تعریف می‌شود.
 
بدیهی است که کارمندان در صنایع مختلف به میزان کافی نمی‌خوابند. ولی  آیا آنها از این اتفاق آگاهی دارند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که افراد تا اندازه‌ای از این مسئله مطلع هستند؛ چنانکه گفته می‌شود ۳۱٫۸ درصد افرادی که کم‌خوابی دارند کمبود خواب خود را در روزهای پایان هفته جبران می‌کنند.