آذری جهرمی: ایران در اجرای فیبر نوری دریایی به خودکفایی رسید/ ۱۲۰ سایت جدید نسل سوم و چهارم در هرمزگان ایجاد می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد با تلاش کارشناسان وزارت دفاع و شرکت ارتباطات زیرساخت،  کشورمان در اجرای فیبر نوری دریایی به خودکفایی رسیدیم.
 محمد جواد آذری جهرمی در آیین افتتاح پروژه رینگ فیبر نوری جزایر قشم، کیش و خارک با بیان اینکه شرایط کرونا مقداری ارزش و اهمیت فضای مجازی و زیرساخت‌های ارتباطی را در دنیا و کشور ما روشن کرد گفت: حدود دو سال پیش بود که برای دو سه روز فیبر نوری مسیر کیش قطع شد و این قطعی باعث شد زندگی در کیش مختل شود. در قشم هم چند بار این اتفاق افتاد.
وی افزود: یکی از برنامه‌های جدی ما پایداری ارتباطات است و به خواست مردم جزایر کیش و قشم این پروژه‌ها را کلید زدیم.
آذری جهرمی ادامه داد: امروز شبکه فیبر نوری در کیش قشم و خارک پایدار شده است. ظرفیت رادیویی تا تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی هم افزایش پیدا کرده است. این پروژه باید ادامه پیدا کند تا این جزایر هم به شبکه فیبرنوری کشور متصل شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این اتفاف باعث می‌شود در نظام تحصیل و سلامت مردم جزایر خلیج فارس ارتباطات پایدارتری را داشته باشد. 
وی با تاکید بر اینکه این پروژه یک ظاهری داشته و آن اجرای ۸۰ کیلومتر فیبرنوری با یک سرمایه‌‌گذاری ۳۷۶ میلیارد ریالی بوده است گفت: اما باطن این پروژه خودکفایی بود. ما پیش از این در زمینه اجرای فیبر نوری مسیرهای دریایی از توانمندی داخلی برخوردار نبودیم.
وزیر ارتباطات افزود: ما از آقای امیر حاتمی وزیر دفاع درخواست کردیم تا ظرفیت نیروهای مسلح را فعال کند برای اینکه در این عرصه به توانمندی‌های کشور اضافه شود.
آذری جهرمی ادامه داد: انصافا کار بزرگی انجام شد و این پروژه به دستاوردهای خودکفایی ما افزود، علاوه بر آن که برای اجرا با یک سوم نمونه خارجی هزینه شد که جا دارد هم از شرکت صاایران و هم شرکت ارتباطات زیرساخت بابت زحماتی که کشیدند تشکر کنم.
وی در ادامه با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات در استان هرمزگان گفت: در سال ۹۶ از مجموع مردم استان که به خدمات ارتباطات یعنی فقط تلفن و پیامک دسترسی داشتند حدود ۸۰ درصد بود و ۲۰ درصد مردم استان به تلفن هم دسترسی نداشتند. امروز این عدد به ۹۸.۶ رسیده است.
وی افزود: در حوزه دسترسی به خدمات پهن باند در مناطق روستایی ۲۸ درصد مردم دسترسی داشتند و امروز این عدد به ۷۲ درصد رسیده است. بنابراین یک جهش بسیار بزرگی در استان برای توسعه ارتباطات رخ داده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه البته هنوز در برخی از مناطقی عقب ماندگی‌هایی وجود دارد گفت: در بررسی‌های کارشناسی که قبل از سفر انجام شده بود و با توجه به لزوم برقراری عدالت آموزشی در شرایط فعلی و با توجه به اینکه زیرساخت‌های ارتباطی لازمه عدالت آموزشی است، مصوب شد تا پایان سال ۱۲۰ سایت نسل سوم و چهارم در این استان احداث شود.
وی افزود: همچنین ۲۲۰ کیلومتر  فیبر نوری جدید در این استان اجرا می‌شود. ۸۰ کیلومتر در منطقه عمومی حاجی آباد و ۱۴۰ کیلومتر در منطقه عمومی بشاگرد. این پروژهای جدید فیبر نوری زیرساخت احداث آن ۱۲۰ سایت جدید خواهند بود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: این پروژه‌ها در مجموعه ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ما آن را تامین می‌کنیم و از همین فردا عملیات آن اجرایی می‌شود و نخستین پروژه هم راه‌اندازی سایت‌های سه منطقه‌‌ باقی مانده در قشم برای تکمیل پوشش نسل سوم و چهارم است تا پوشش ارتباطات قشم هم ۱۰۰ درصدی شود.

آذری جهرمی: ایران در اجرای فیبر نوری دریایی به خودکفایی رسید

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد با تلاش کارشناسان وزارت دفاع و شرکت ارتباطات زیرساخت،  کشورمان در اجرای فیبر نوری دریایی به خودکفایی رسیدیم.
محمد جواد آذری جهرمی در آیین افتتاح پروژه رینگ فیبر نوری جزایر قشم، کیش و خارک با بیان اینکه شرایط کرونا مقداری ارزش و اهمیت فضای مجازی و زیرساخت‌های ارتباطی را در دنیا و کشور ما روشن کرد گفت: حدود دو سال پیش بود که برای دو سه روز فیبر نوری مسیر کیش قطع شد و این قطعی باعث شد زندگی در کیش مختل شود. در قشم هم چند بار این اتفاق افتاد.
وی افزود: یکی از برنامه‌های جدی ما پایداری ارتباطات است و به خواست مردم جزایر کیش و قشم این پروژه‌ها را کلید زدیم.
آذری جهرمی ادامه داد: امروز شبکه فیبر نوری در کیش قشم و خارک پایدار شده است. ظرفیت رادیویی تا تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی هم افزایش پیدا کرده است. این پروژه باید ادامه پیدا کند تا این جزایر هم به شبکه فیبرنوری کشور متصل شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این اتفاف باعث می‌شود در نظام تحصیل و سلامت مردم جزایر خلیج فارس ارتباطات پایدارتری را داشته باشد. 
وی با تاکید بر اینکه این پروژه یک ظاهری داشته و آن اجرای ۸۰ کیلومتر فیبرنوری با یک سرمایه‌‌گذاری ۳۷۶ میلیارد ریالی بوده است گفت: اما باطن این پروژه خودکفایی بود. ما پیش از این در زمینه اجرای فیبر نوری مسیرهای دریایی از توانمندی داخلی برخوردار نبودیم.
وزیر ارتباطات افزود: ما از آقای امیر حاتمی وزیر دفاع درخواست کردیم تا ظرفیت نیروهای مسلح را فعال کند برای اینکه در این عرصه به توانمندی‌های کشور اضافه شود.
آذری جهرمی ادامه داد: انصافا کار بزرگی انجام شد و این پروژه به دستاوردهای خودکفایی ما افزود، علاوه بر آن که برای اجرا با یک سوم نمونه خارجی هزینه شد که جا دارد هم از شرکت صاایران و هم شرکت ارتباطات زیرساخت بابت زحماتی که کشیدند تشکر کنم.
وی در ادامه با اشاره به برنامه های وزارت ارتباطات برای توسعه ارتباطات در استان هرمزگان گفت: در سال ۹۶ از مجموع مردم استان که به خدمات ارتباطات یعنی فقط تلفن و پیامک دسترسی داشتند حدود ۸۰ درصد بود و ۲۰ درصد مردم استان به تلفن هم دسترسی نداشتند. امروز این عدد به ۹۸.۶ رسیده است.
وی افزود: در حوزه دسترسی به خدمات پهن باند در مناطق روستایی ۲۸ درصد مردم دسترسی داشتند و امروز این عدد به ۷۲ درصد رسیده است. بنابراین یک جهش بسیار بزرگی در استان برای توسعه ارتباطات رخ داده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه البته هنوز در برخی از مناطقی عقب ماندگی‌هایی وجود دارد گفت: در بررسی‌های کارشناسی که قبل از سفر انجام شده بود و با توجه به لزوم برقراری عدالت آموزشی در شرایط فعلی و با توجه به اینکه زیرساخت‌های ارتباطی لازمه عدالت آموزشی است، مصوب شد تا پایان سال ۱۲۰ سایت نسل سوم و چهارم در این استان احداث شود.
وی افزود: همچنین ۲۲۰ کیلومتر  فیبر نوری جدید در این استان اجرا می‌شود. ۸۰ کیلومتر در منطقه عمومی حاجی آباد و ۱۴۰ کیلومتر در منطقه عمومی بشاگرد. این پروژهای جدید فیبر نوری زیرساخت احداث آن ۱۲۰ سایت جدید خواهند بود.
وزیر ارتباطات ادامه داد: این پروژه‌ها در مجموعه ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ما آن را تامین می‌کنیم و از همین فردا عملیات آن اجرایی می‌شود و نخستین پروژه هم راه‌اندازی سایت‌های سه منطقه‌‌ باقی مانده در قشم برای تکمیل پوشش نسل سوم و چهارم است تا پوشش ارتباطات قشم هم ۱۰۰ درصدی شود.

هشدار آذری‌جهرمی نسبت به کلاهبرداری با نام «شبکه شاد»

 
وزیر ارتباطات گفت: سیم کارتی تحت عنوان سیم کارت شاد وجود ندارد و تماس برای فروش یا پشتیبانی این سیم کارت صرفا کلاهبرداری است.
 
«محمدجواد آذری جهرمی» امروز (چهارشنبه)  در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اپلیکیشن شاد و وضعیت اینترنت روستاها، افزود: از ابتدای فرودین امسال سه هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و این امکان فراهم شده که مردم مناطق روستایی نیز بتوانند از ظرفیت فصای مجازی استفاده کنند.
 
وزیر ارتباطات تصریح کرد: از آن جایی که هدف ما این است که دانش آموز یا دانشحویی برای هزینه های شبکه از تحصیل جا نماند، شبکه شاد به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار گرفت.
 
او اشاره کرد: اکنون بسته اینترنت هدیه برای ۷۰۰ هزار معلم در نظر گرفته شده است و برای بسته رایگان اساتید و دانشجویان نیز هفته بعد با وزیر علوم جلسه داریم تا بسته های آموزشی را برای دانشجویان نیز در نظر بگیریم.
 
وزیر ارتباطات اضافه کرد: تا سه‌شنبه هفته آینده سایت ثبت نام برای دریافت بسته اینترنت آموزشی راه اندازی خواهد شد تا بعد از ثبت نام بتوانند بسته ها را دریافت کنند.
 
جهرمی با تاکید بر این که سیم کارتی تحت عنوان سیم کارت شاد وجود ندارد، خاطرنشان کرد:  مردم به کلاهبرداری های این حوزه توجه نکنند. سیم کارت ها مخصوص کودک توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل ارایه می شود و سیم کارت «شاد» وجود ندارد.
 
وی افزود: به خانواده ها توصیه می کنم به تماس هایی که درباره فروش سیم کارت شاد است پاسخ ندهند.
 
وزیر ارتباطات اشاره کرد: سیم کارت کودک یک لیست سفید دارد که تمام سایت‌ها روی آن باز نیستند و صرفا سایت های مناسب روی آن باز می شوند. از سال ۹۶ این امکان فراهم بوده و اکنون به علت آموزش مجازی، استقبال از آن بیشتر شده است که همین مساله، نیاز به ارتقا سیستم های زیرساخت آن را چند برابر کرد.  
 
او افزود: تماس هایی که از سرشماره ۹۰۹ برای سیم کارت شاد گرفته می شود صرفا کلاهبرداری است و نباید به آن توجه کرد. همراه اول تا چند روز آینده یک مرکز تماس برای برنامه شاد راه‌اندازی خواهد کرد.
 
وزیر ارتباطات درباره ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی برای آموزش مجازی گفت: ممنوعیت استفاده از این پیام‌رسان‌ها از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شکل رسمی اعلام شده است. اما به صورت غیر رسمی در برخی مدارس استفاده می‌شود که هزینه استفاده از این بستر را باید خودشان متقبل شوند.
او درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات یک بار در سال ۹۱ در دولت نهم از طریق وزارت ارتباطات وقت به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارسال می شود. بعد از آن یکبار در دولت یازدهم و دو مرتبه در دولت دوازدهم ارسال شده است.
آذری جهرمی گفت: بین وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی همیشه درباره سند معماری بحث و اختلاف نظر جدی وجود داشته است، اما در این دوره و با هماهنگی خوبی که با مرکز ملی فضای مجازی داشتیم توانستیم به یک محور مشترک برسیم. اکنون ابعاد و محورها و شاخص های شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است.
او اشاره کرد: در کشور «قتل» هم رخ می دهد می گویند به دلیل سامان نگرفتن شبکه ملی اطلاعات است چون این قتل به واسطه استفاده از یک پیام رسان رخ داده است. پیام رسان داخلی هم باشد این قتل رخ می‌دهد. راه حل تمام مشکلات، فضای مجازی صرفا شبکه ملی اطلاعات نیست. شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت فضای مجازی است. برخی از انتظارات خیلی فراتر از تکالیفی است که برای شبکه ملی اطلاعات تعریف شده است.
جهرمی گفت: رهبر معظم انقلاب سال گذشته در این باره دستور دادند، ظرف دو هفته برنامه را بدهیم، اما تدوین برنامه بیش از سه هفته زمان برد و سند را نهایی و ارایه کردیم. نزدیک به سه ماه مرکز ملی آن را بررسی کرد و طی سه ماه در شورای عالی فضای مجازی بحث شد. در نهایت، دیشب در جلسه شورای عالی، سند معماری نهایی به تصویب رسیده است.

جهرمی: راه حل تمام مشکلات فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات نیست

 
 
 
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه فضای مجازی فراتر از شبکه ملی اطلاعات است اظهار کرد: شبکه ملی اطلاعات ابعاد و مشخصاتی دارد و راه حل تمام مشکلات فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات نیست و این شبکه تنها زیرساخت فضای مجازی است.
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم رعایت عدالت آموزشی در کشور گفت: عدالت آموزشی موضوعی بسیار مهم است که در شرایطی که آموزش مجازی فراگیر و اجتناب ناپذیر شده، باید برای آن اقداماتی جدی کرد.
 
وی افزود: در این راستا بحث اول ما توسعه روستایی بود که از فروردین تا کنون حدود ۳هزار و ۵۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و این امکان برای روستاییان فراهم شده تا از ظرفیت فضای مجازی بهره مند شوند. بحث بعدی این بود که دانش‌آموز یا دانشجویی بخاطر هزینه های اتصال به شبکه از تحصیل باز نماند؛ بر همین اساس شاد در سراسر کشور رایگان شد و به ۷۰۰ هزار معلم بسته های ۳ ماهه رایگان داده شد و ان شاءالله روز یکشنبه با وزیر محترم علوم هم جلسه‌ای داریم که جزئیات موضوع بسته های آموزشی اساتید دانشگاه و دانشجویان را برنامه ریزی کنیم. تا سه شنبه هفته آتی سایت ثبت نام باز خواهد شد.
 
وزیر ارتباطات درباره کلاهبرداری های انجام شده با عنوان شبکه شاد با تاکید بر اینکه ما سیمکارتی تحت عنوان سیم‌کارت شاد نداریم و مردم به کلاه‌برداری‌های این حوزه توجه نکنند، اظهار کرد: همراه اول و ایرانسل سیم‌کارت‌هایی تحت عنوان سیم کارت کودک دارند که برای دریافت آن هزینه‌ی مازادی نباید پرداخت کنند و برای دریافت آن می‌توانند به پرتال این اپراتور ها یا دفاتر و مراکز آنها در سطح کشور مراجعه کنند.کلا توصیه میکنم که به تلفن های که موضوعشان دعوت به فروش سیم‌کارت است پاسخ ندهند و آن را کلاهبرداری تلقی کنند.
 
جهرمی در ادامه به ارائه توضیحاتی درباره ویژگی‌های سیم‌کارت کودک پرداخت و خاطر نشان کرد: سیم کارت کودک یک لیست سفید دارد که همه سایتهای اینترنتی برای آنها باز نیستند و فقط چیزی را که برای فرآیند آموزشی کودک مورد نیاز است را در اختیار او قرار می‌دهد. خانواده هایی که دغدغه دارند می‌توانند از این سیم‌کارت‌ها استفاده کنند و این سیم‌کارت‌ها از سال ۹۶ وجود داشته و این روز ها به دلیل افزایش استقبال، در حوزه زیرساخت با مشکلاتی مواجه شد که در حال برطرف شدن است.
 
وی ادامه داد: آنچه که ما داریم بسته شاد برای دانش آموزان است که جزئیات آن هفته اول مهر اعلام میشود؛ این بسته قابلیت فعالسازی روی هر سیمکارتی را دارد و در زمانی که سیم‌کارت دست والدین است، بسته عادی استفاده می‌شود و وقتی که در دست دانش آموز قرار میگیرد، با یک کدی بسته شاد فعال میشود. تفاوت بسته شاد با خود شاد این است که یکسری پیام رسان‌ها و موتورهای جست‌وجو با توجه به نیاز دانش آموزان روی بسته شاد تعریف شده است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
 
وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به پرسشی درباره  پهنای باند اختصاص یافته به شبکه شاد گفت: شاد مشکل پهنای باند ندارد و ۷۰۰ گیگابایت در حال حاضر زیرساخت پهنای باندی در اختیارش قرار گرفته شده وبر اساس گزارشی که دیروز دریافت کردم تاکنون ۱۰۰ گیگابایت از این ظرفیت پر شده است. طبیعتاً به دلیل گستردگی این سیستم، مشکلاتی وجود دارد که ما با همراه اول صحبت کرده این و احتمالا ظرف همین هفته مرکز تماس رسمی شاد راه اندازی و شماره تماس ۴ رقمی آن نیز اعلام می‌شود.
 
جهرمی درباره استفاده برخی مدارس از پیام رسانه‌ها ی خارجی نیز اظهار کرد: در این زمینه بصورت رسمی ممنوعیتی از طریق مرکز ملی فضای مجازی به مدارس اعلام شده است که مدارس بصورت رسمی از این پیام رسانه‌ها استفاده نکنند اما خب برخی مدارس همچنان بطور غیر رسمی از این پیام رسان ها استفاده میکنند که پرداخت هزینه های آن بر عهده خودشان است.
 
وی در پاسخ به پرسشی درباره سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: طرح این موضوع یکبار در سال ۹۱ از طریق وزارت ارتباطات وقت به دبیرخانه شورای‌عالی فضای مجازی ارسال شده است؛ یک مرتبه  هم دولت یازدهم و دو مرتبه نیز  در دولت دوازدهم ما طرح خود را ارسال کرده‌ایم؛ در زمینه سند معماری همواره با مرکز ملی فضای مجازی اختلاف نظرهایی وجود داشت که در این دوره با همکاری خوبی که با مرکز معماری داشتیم، یک سند مشترک را نهایی کردیم و به شورا دادیم و در آن ابعاد و محورها و وظایف و شاخص های شبکه ملی اطلاعات مشخص شد.
 
وزیر ارتباطات تصریح کرد: طبیعت مسأله این است که شبکه ملی اطلاعات ابعاد و مشخصاتی دارد و راه حل تمام مشکلات فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات نیست و این شبکه تنها زیرساخت فضای مجازی است. برخی انتظارات از شبکه ملی اطلاعات بسیار فراتر از چیزی است که در اسناد آمده است.
 
جهرمی خاطر نشان کرد: در جلسه دیروز شورای عالی ابعاد نهایی سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید.
 

افتتاح رینگ فیبرنوری جزایر قشم، کیش و خارک با حضور وزیر ارتباطات

 
 
استاندار هرمزگان از حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قشم برای افتتاح پروژه بزرگ رینگ فیبر نوری جزایر قشم، کیش و خارک خبرداد.
 
 فریدون همتی گفت: این پروژه از محل اعتبارات طرح‌های ملی به اعتباری بالغ بر ۳۷۶ میلیارد ریال فردا در قشم به بهره برداری می‌رسد. وی افزود: با بهره برداری از این پروژه مسیر پشتیبان فیبر نوری برای جزایر فراهم و تامین شد.
 
همتی با بیان اینکه تمامی خدمات در استان باید بر بستر الکترونیک انجام شود تاکید کرد: توسعه و تقویت دولت الکترونیک با توجه به شرایط جهان امروز نیاز ضروری بوده و دنیا به سمت بهره گیری از فناوری‌های جدید و هوشمندانه در حال حرکت است.
 
استاندار هرمزگان بیان داشت: حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان فرصتی است تا وضعیت استان هرمزگان به خوبی در این خصوص بررسی و گزارش شود.

وزیر ارتباطات: اولین پارت گوشی های تولیدی صاایران به ایرانسل تحویل داده شد/ آزمایش هایی نهایی ماهواره پارس یک به سرانجام رسید

ICTna.ir – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تحویل اولین پارت گوشی های تولیدی صاایران به ایرانسل برای واگذاری اقساطی به متقاضیان خبر داد.
 
Jahromi Tolid dakhel.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمجواد آذری جهرمی صبح امروز در مراسم معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطلاعات با اعلام این خبر گفت: یکی از نیازهای امروز مردم، تجهیزات دسترسی و مودم است و چهار شرکت داخلی مودم و سه شرکت داخلی گوشی تلفن همراه تولید می کنند.
 
او با اشاره به اینکه بعد از درخواست از وزارت دفاع برای ورود به حوزه تولیدات داخلی، صاایران اولین پارت گوشی های تولیدی اش را برای عرضه به ایرانسل داده شده است، ضمن قدردانی از امیر حاتمی، امیر شهرام و مدیرعامل ایرانسل برای تولید و عرضه این گوشی ها افزود: مقرر شده است از خط اعتباری 500 میلیاردی به اپراتورها وام بدهیم تا این گوشی ها را به صورت اقساطی به مردم برسانند.
 
جهرمی اظهار داشت: کارهایی که انجام می شود، زمانی شیرین خواهد بود که سرانجام آن به دست مردم برسد. باید موجودی بازار را در شرایط فعلی چه به لحاظ مودم چه گوشی و چه تبلت حفظ کنید. اگر برای تولید به قطعات نیاز دارید، در گمرگ و در تامین منابع ارزی برای واردات قطعات مشکل دارید، بیایید مشکل شما را حل کنیم. مساله وفور در بازار و تامین تجهیزات امروز برای ما تکلیف مهمی است که در شرایط اقتصادی امروز باید به سمت آن برویم.
 
رفع مشکل شبکه همراه اول در تهران و البرز
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت: چون قبلا در مورد کیفیت بد شبکه همراه اول در تهران و البرز گلایه کرده بودم، اکنون که مشکل برطرف شده باید از مدیران و مجموعه کارشناسی همراه اول تشکر کنم.
او افزود: اشکال وارد شده، موضوع تحمیلی بود که به آنها وارد شده بود و و شب گذشته مشکل شبکه برطرف شده و به کیفیت قبل بازگشته است. 
 
به گفته جهرمی، مدیران همراه اول قول داده اند طی 10 روز آینده اتفاقات خوب تری نیز در شبکه همراه اول برای عرضه بهتر خدمات شروع شود و از اول مهر با شروع دانشگاه ها باید شبکه با افزایش تقاضا بهبود یابد.
 
تحویل ماهواره پارس یک به سازمان فضایی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود از به سرانجام رسیدن کار آزمایش های نهایی و تحویل نهایی ماهواره پارس یک خبر داد و گفت: ماهواره پارس یک پیشرفته ترین ماهواره تولیدی کشور است که به سرانجام رسیده و هفته آینده برای طی مراحل بعدی از پژوهشگاه فضایی تحویل سازمان فضایی خواهد شد. 
 
او افزود: می خواهم بعد از این، تلاش ها روی ماهواره ناهید 2 گذاشته شود و پیشرفت ها و تلاش ها با جدیت ادامه پیدا کند تا به سرانجام برسد.
 
تخصیص 10 درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به اقتصاد دیجیتال
جهرمی همچنین گفت: تولید داخل یکی از محورهای اصلی در اقتصاد دیجیتال که جزو هسته اقتصاد دیجیتال و در حوزه صنعت ICT  است، محسوب می شود و اگر می گوییم سهم ICT از تولید ناخالص داخلی به 6.5 درصد رسیده، بخشی از آن مربوط به تولیدات داخلی است.
 
او با اشاره به اینکه وقتی صحبت از تولید داخل می شود، ذهنیت این است که همه چیز در داخل تولید شود، گفت: خیر. در صنایع قطعات نیمه هادی ما استفاده کننده از تولیدات دیگر کشورها هستیم اما در زمینه های دیگر دانش برای تولید در داخل کشور داریم.
 
جهرمی با اشاره به اینکه قیمت تولید به تیراژ بستگی دارد، افزود: نمونه های خارجی قیمت تک محصول ندارند. آنها به دلیل تولید انبوه قیمت کمتری از محصول تولیدی ما دارند اما در نمونه خارجی هزینه گمرک، هزینه ارز و .. را داریم. 
 
وزیر ارتباطات، موضوع دیگر در مساله تولید داخل را خدمات پس از فروش عنوان کرد و گفت: در مسوولیت اجرایی ام در شرکت ارتباطات زیرساخت، وقتی می گفتم از تولید داخل استفاده کنیم، همکاران می گفتند آیا تضمین می دهی که شرکت داخلی 15 سال بعد حضور داشته باشد و هنوز به ما سرویس دهد. نمونه می آوردند که از شرکت داخلی تجهیز خریدند، شرکت به بازار اولیه محصول را فروخته، رها کرده و رفته است.
 
او افزود: وقتی این موضوع را کالبد شکافی می کنیم، دلیل آن این است که کشش بازار داخلی ما یک حدی دارد و هزینه های نگهداشت بالاست و یک محصول همیشه کشش بازار ندارد. شرکتی که سودش را از بازار گرفت و اشباع شد، محصول را تعطیل می کند. راهکار این موضوع همگرایی و ادغام شرکت های مختلف تولیدکنده است.
 
جهرمی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم دغدغه های مصرف کننده داخلی را برطرف کنیم باید به بلوغ در بازار برسیم، تصریح کرد: مساله اصلی تداوم فعالیت شرکت ها است که دغدغه اصلی است و راهکار اولیه آن اتصال این شرکت ها باهم است. به روز نگه داشتن تحقیق و توسعه در شرکت های تولیدکننده مهم است و عمدتا وقتی محصولی در داخل تولید می شود، از ظرفیت حمایتی استفاده و واردات آن ممنوع می شود.
 
او افزود: تولیدکننده وقتی می بیند یک مجموعه ای با فشار دولت از آن خرید می کند، می گوید مگر بیکارم پول برای تحقیق و توسعه دوباره بدهم. راهکار این مساله، رفتن به سطح بازار بین المللی است. تولید داخل ما نباید به بازار داخل بسنده کند. تا زمانی که اینگونه فکر کنیم نمی توانیم پیشرفت کنیم.
 
جهرمی گفت: زمانی که در بازارهای بین المللی حضور پیدا کنیم، ملزم به رقابت خواهیم بود. بازار بین المللی هم فراهم است اگر حاضر باشیم در کلاس بین المللی خدمات را ارایه کنیم. تداوم تحقیق و توسعه و به روزرسانی حیات تولید داخل ما را تضمین می کند.
 
او پشتیبانی و خدمات پس از فروش را چالش دیگر شرکت های تولیدی داخلی عنوان کرد و گفت: زمانی که از شرکت های خارجی خرید کنیم، در ارایه خدمات پس از فروش می گویند همواره حق با مشتری است اما وقتی از شرکت داخلی خرید می کنیم، خدمات پس از فروش چندان مطلوبی وجود ندارد و راهکار آن ارتقای فرهنگ سازمانی شرکت ها و ارتقای فرهنگ خدمات پس از فروش است که نیاز به توجه ویژه دارد.
 
جهرمی افزود: این موضوع در ارایه کنندکان خدمات اپراتوری هم وجود دارد. وقتی خدمات ارتباطی دچار مشکل شود و به 2020 مخابرات یا به شماره اپراتورهای تلفن همراه زنگ بزنید، می بینید چه کیفیتی خدمات پس از فروش دارد که مردم به شوخی می گویند وقتی به اپراتور زنگ می زنیم، می گوید مودمت را خاموش و روشن کند.
 
او گفت: برنامه ما برای رشد تولید داخل پیگیری پیوست فناوری با همکاری سندیکای تولید تجهیزات مخابراتی بود که نیازها و توانمندی های 15 سال آینده استخراج و اولویت ها مشخص شد که براساس آن تولید صورت گیرد.
 
وزیر ارتباطات افزود: امروز 70 درصد تجهیزات شبکه ارتباطات ثابت، تولید داخل است و در زمینه کافوها، مودم های دسترسی، OSS، BSS و ... توان تولید داخل وجود دارد و ما در سال های پیش رو بایستی جهش بزرگی در شبکه ثابت داشته باشیم و توان تولیدی ما و مصرف بازار به هم رسیده باشد.
 
زیرآب همدیگر را نزنید
او خطاب به شرکت های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی گفت: اگر می خواهید از هم بازار را بگیرید، همدیگر را خراب نکنید. به اپراتور می گوییم از تجهیزات داخل استفاده کنید، سه شرکت برای عرصه محسولات شان می روند و سند می برند که محصولات فلان شرکت از چیپست فلان شرکت خارجی استفاده می کند یا اگر فلان آپشن را روی تجهیزات آن بگذاری، شبکه ات فلج می شود و اپراتور هم می گوید نمی خواهم.
 
 جهرمی از شرکت های تولیدکننده تجهیزات داخلی خواست: رقابت منفی را کنار بگذارید. این رقابت مثبت و سازنده نیست و باید کنار گذاشته شود. اگر نکات منفی از هم دارید، در سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و در کنار هم طرح کنید.
 
او افزود: برخی آنچنان در عرصه رقابت و فروش تجهیزات زیرآب همدیگر را می زنند که هیچ دشمنی برای دشمن خود این کار را نمی کند.
 
وزیر ارتباطات گفت: هدف اقتصادی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که باید 10 درصد سهم تولید ناخالص داخلی را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دهیم. تولیدکنندگان داخلی هم یک ستون اقتصاد داخلی هستند. با تحریم هایی که اعمال شد، برخی شرکت های خارجی بازار را ترک کردند اما مشکلی ایجاد نشد چون از قبل تدبیر شده بود.
 
جهرمی، امنیت را یکی از حوزه های پراهمیت برشمرد و تصریح کرد: می بینیم که هر روز جنگ تکنولوژی وجود دارد و درباره سوءاستفاده هایی که از این مسیر می شود، کشورهای مختلف به صورت علنی صحبت می کنند.
 
او افزود: آنها از هم خبر دارند که چه بلایی سر هم می آورند. وقتی ترامپ می گوید چین با 5G از ما جاسوسی می کند، خودش هم همین کار را می کند. برهمین اساس هم موضوع امنیت اطلاعات هم در سند شبکه ملی اطلاعات آمده و در برخی جاها خیلی هم سخت گیری شده است.

وزیر ارتباطات فردا مهمان کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهد بود

 ICTna.ir – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فردا، یکشنبه 23 شهریور ماه برای بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری مهمان کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهد بود.
 
Jahromi Majles.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی تهدیدات امنیتی فضای سایبری در کشور با حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل روز یکشنبه 23 شهریور ماه تشکیل جلسه می دهد.
 

قیمت اینترنت بالا نرفته، مصرف کاربران بیشتر شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه به کم‌فروشی سازماندهی‌شده در اپراتورهای همراه نرسیدیم، گفت: قیمت‌ها بالا نرفته، اما مصرف کاربران بالا رفته و بهتر است زمانی که منزل هستید، از اینترنت خانگی استفاده کنید تا هزینه‌هایتان متعادل‌تر شود.
 
 محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود، از کاربران خود خواست سولاتی را مطرح کرده تا به آنها پاسخ دهد. او درباره برنامه اینترنت رایگان برای دانش‌آموزان و معلمان گفت: استفاده از سامانه شاد رایگان شده است و بسته ویژه دانش‌آموزان را هم به‌زودی اعلام می‌کنیم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نرم‌افزار ادوب کانکت برای کلاس آنلاین دانشجویان و هزینه این نرم‌افزار اظهار کرد: هر دانشگاه برای خودش سرور ادوب کانکت اختصاصی دارد و لازم است آدرس سرور دانشگاه، از طریق وزارت علوم برای ما ارسال شود تا آن را رایگان کنیم. در حال بررسی هستیم تا استفاده از اسکای‌روم را کاملا رایگان کنیم.
 
آذری جهرمی درباره عدم تطابق سرویس درخواستی و دریافتی کاربران و اینکه چرا اینترنت با سرعت ۱۶ مگابیت، تجربه‌ای در حدود ۴ مگ دارد، گفت: اگر سرویس ۱۶مگابیتی بخرید و کمتر از آن تحویلتان دهند، یعنی کم‌فروشی کرده‌اند،  شکایتتان در ۱۹۵ ثبت کنید تا همکارانم آن را پیگیری کنند.
 
به نتیجه کم‌فروشی در اپراتورها نرسیدیم
 
وی همچنین درباره احتمال کم‌فروشی اپراتورهای همراه از جمله همراه اول و ایرانسل اظهار کرد: شکایاتی دریافت کردیم، یک بار هم تخلفاتی بود که رفع شد. اما انصافا به‌تازگی به کم‌فروشی سازماندهی‌شده در این دو اپراتور نرسیده‌ایم. اگر شواهدی دارید به ما در ۱۹۵ منعکس کنید.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه بهترین اپراتور کدام است، توضیح داد: به سایت netsanjplus.ir بروید و آنجا بر اساس موقعیت جغرافیایی، قیمت و کیفیت همه اپراتورها، به‌صورت آنلاین در اختیار شماست و می‌توانید مقایسه کنید.
 
آذری جهرمی در پاسخ به اینکه نقاط دیگر کشور چه زمانی از نسل پنج پشتیبانی می‌کنند،‌ عنوان کرد برای سراسری شدن پوشش نسل پنج، دو تا سه سال  زمان لازم است و درباره مضرات 5G نیز گفت: ادعاهایی در این زمینه خواندن اما تابه حال هیچ منبع معتبر علمی، مضراتی برای نسل پنجم تلفن همراه به اثبات نرسانده است. پژوهشگران ما هم این موضوع را پیگیری می‌کنند.
 
وی در پاسخ به تدبیری برای تبلیغات تولیدکنندگان در فضای مجازی اظهار کرد که مقوله تبلیغات چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی زیر نظر وزارت ارشاد است، اما درباره تبلیغات شرکت‌های نوپا و تسهیلاتی برای آنها گفت: اگر در طرح نوآفرین سازمان فناوری اطلاعات، ثبت‌نام کنید، یک بسته رایگان تبلیغات به شما تعلق خواهد گرفت.
 
تبلیغ قمار باید تعطیل شود
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی و قمار و حضور آنها در شبکه‌های تلویزیونی اظهار کرد: قمار اقتصاد ناسالمی است و از دید شرعی حرام است. عده‌ای را فربه و بسیاری را بیچاره می‌کند. تبلیغ قمار هم حتما اشکال دارد و باید تعطیل شود.
 
آذری جهرمی درباره اقدام برای بستن اینستاگرام که تصاویر مستهجن و خلاف عرف و شرع منتشر می‌کنند، اظهار کرد: بسیاری از نرم‌افزارها با استفاده از رمزنگاری، امکان پالایش صفحات را برای اپراتورها غیرممکن می‌کنند. البته تصور می‌کنم که دستگاه‌های مسئول در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی در فضای مجازی، امکان شناسایی، تذکر یا برخورد با عوامل انتشار مطالب مستهجن در فضای مجازی را دارند. برخی شبکه ها هم قابلیت دریافت گزارش‌های مردمی و پالایش مطالب مستهجن را فراهم کرده‌اند.
 
وی در پاسخ به علت صفحات فیلترشده و راهی برای رفع فیلتر آنها توضیح داد: اگر شکایتی در زمینه فیلتر سایت‌ها دارید، باید آن را در سایت دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مستقر در دادستانی کل کشور ثبت کنید. آدرس سایت internet.it است.
 
شب‌ها از اینترنت خانگی استفاده کنید
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تلاش ما در این چند سال این بوده که هزینه ارتباطات را بالا نبریم، اقتصاد بخش را رونق دهیم و خدمات مناسب را به مردم ارائه کنیم، درباره علت زود تمام شدن بسته‌های اینترنتی گفت: قیمت‌ها بالا نرفته، اما مصرف کاربران بالا رفته است. پیشنهادم این است که شب‌ها که منزل هستید، از اینترنت خانگی استفاده کنید تا هزینه‌هایتان متعادل‌تر شود.
 
آذری جهرمی در پاسخ به اعتراض یکی از کاربران مشغول در شرکت‌های اینترنتی و اینکه چرا از چند سال گذشته قیمت اینترنت افزایش نیافته درحالی که هزینه‌های آنها بیشتر شده، توضیح داد: درست می‌گویید قیمت بالا نرفته اما مصرف کاربران بالا رفته و در نتیجه درآمدهای شما هم بالا رفته و پاسخگوی هزینه‌هایتان بوده است.
 
وی درباره علت افزایش قیمت لپ‌تاپ و موبایل و راهی برای رفع این مشکل اظهار کرد: دلیلش بالا رفتن قیمت‌ها نرخ ارز است، ما پیگیری می‌کنیم تا تولید گوشی ارزان قیمت و کیفیت مناسب ایرانی شتاب بگیرد و مشکل تا حدودی حل شود.
 

بررسی رایگان شدن استفاده از یک اپلیکیشن برای آموزش مجازی

 
 
وزیر ارتباطات گفت: در حال بررسی رایگان شدن پلتفرم جلسات آنلاین «اسکای روم» برای استفاده دانش آموزان و دانشجویان در کلاس های درس مجازی هستیم.
 
 محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به سوالات کاربران پاسخ داد.
 
وی در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای اینترنت رایگان دانش آموزان گفت: استفاده از سامانه «شاد» رایگان شده است. بسته ویژه اینترنت دانش آموزان را هم به زودی اعلام می کنیم.
 
وزیر ارتباطات در انتقاد به هزینه بر بودن نرم افزار «ادوب کانکت» که دانشجویان برای کلاس های آنلاین از آن استفاده می کنند، گفت: هر دانشگاه برای خود، سرور «ادوب کانکت» اختصاصی دارد و لازم است که آدرس سرور دانشگاه، از طریق وزارت علوم برای ما ارسال شود تا آن را رایگان کنیم. در همین حال در حال بررسی هستیم تا اینترنت استفاده از اسکای روم را برای کلاس های درس مجازی کاملا رایگان کنیم.
 
آذری جهرمی با بیان اینکه برای سراسری شدن نسل پنجم ارتباطات (۵G ) دو تا سه سال زمان لازم است، در مورد مضرات این تکنولوژی اظهار داشت: در مورد مضرات ۵G ادعاهایی شنیده می شود اما تا به حال هیچ منبع معتبر علمی در دنیا مضراتی برای نسل ۵ به اثبات نرسانده است. در همین حال پژوهشگران ما نیز در کشور این موضوع را پیگیری می کنند.
 
وی در مورد انتقاد از کم فروشی اینترنت از سوی دو اپراتور تلفن همراه خاطرنشان کرد: در بررسی هایی که انجام داده ایم به کم فروشی سازماندهی شده ای در این دو اپراتور نرسیده ایم و اگر شما شواهدی در این باره دارید، منعکس کنید.
 
وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که چرا برای بستن صفحات مستهجن و به دور از عرف شبکه اینستاگرام اقدام نمی کنید گفت: بسیاری از نرم افزارها، با استفاده از رمزنگاری امکان پالایش صفحات را برای اپراتورها غیرممکن می کنند. البته تصور می کنم دستگاههای مسئول در برخورد با ناهنجاریهای اخلاقی در فضای مجازی، امکان شناسایی و یا برخورد و تذکر با عوامل انتشار مطالب مستهجن را دارند. برخی شبکه ها هم قابلیت دریافت گزارش های مردمی و پالایش محتوای مستهجن را فراهم کرده اند.
 
وی گفت: کاربران اگر شکایتی در زمینه فیلتر سایت ها دارند باید آن را در سامانه مصادیق محتوای مجرمانه (Internet.ir ) به ثبت برسانند.
 
آذری جهرمی در مورد ارائه تسهیلات برای تبلیغات شرکت های نوپا در فضای مجازی تصریح کرد: اگر شرکت های نوپا در طرح نوآفرین سازمان فناوری اطلاعات ایران، ثبت نام کنند یک بسته رایگان تبلیغات به آنها تعلق خواهد گرفت.
 
وزیر ارتباطات افزایش قیمت لپ تاپ و موبایل را به دلیل بالارفتن نرخ ارز عنوان کرد و گفت: در حال پیگیری هستیم تا تولید گوشی ارزان قیمت و با کیفیت مناسب ایرانی شتاب گیرد و این مشکل حل شود.

آذری جهرمی: محدود کردن شبکه ملی اطلاعات به پیام رسان بی‌انصافی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: خیلی بی انصافی است که عده‌ای کل شبکه ملی اطلاعات را با سیاسی کار محدود به پیام رسان می‌کنند.
 محمد جواد آذری جهرمی در ادامه برنامه‌های سفر دو روزه خود به استان زنجان در نشستی با حضور فعالان اقتصادی نخبگان و صاحبان کسب و کار در حوزه ICT با بیان اینکه اقتصاد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات علی رغم همه رکودها رشد داشته است گفت: در سال 98 رشد اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بنا بر آمار مرکز آمار 31 درصد مثبت بوده است. این در حالی است که پیش بینی برنامه ششم توسعه برای نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات 19درصد بوده است.
وی افزود: سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در حوزه اقتصاد کشور و تولید ناخالص کشور به عدد 6.5 درصد رسیده است. این آمار در سال 1396، 2.7 درصد بوده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه مفهوم این آمارها این است که اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری بزرگتر شده است که علایم آن با گسترش ارائه خدمات به واسطه ارتباطات و فناوری اطلاعات ملموس است گفت: اثرات رشد اقتصاد دیجیتال در زندگی ملموس است که این خود نشانه‌ای از بزرگ شدن اقتصاد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بخشی بزرگی از رشد مرهون توسعه‌ زیر ساخت های ارتباطی است.
وی افزود: دو سال پی ‌در پی به گواهی سازمان ملل ایران، دومین نرخ رشد توسعه ICT در دنیا را به خودش اختصاص داد.
آذری جهرمی ادامه داد: در یک دوره دو، سه ساله کل کشور به تکنولوژی نسل چهارم متصل شد یا رشد 33 برابری هسته شبکه ملی اطلاعات طی سه سال محقق شد. بیش از 20 هزار میلیارد تومان فقط دولت و بیش از 100هزار میلیارد تومان بخش خصوصی در حوزه زیر ساخت‌ها سرمایه ‌گذاری کردند که باعث شدحرکت بزرگی رقم بخورد.
وی تصریح کرد: همه این اقدامات بخش عمده آن منجر به توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات شده است. شبکه ملی اطلاعات سه واژه دارد. ابتدا باید شبکه را ساخت تا بتوان آن را ملی اطلاعات کرد.
وی با بیان اینکه برخی انتقاد می‌کنند که در حوزه شبکه ملی اطلاعات کاری انجام نشده است، تصریح کرد: اگر این شبکه وجود نداشت، سرمایه ‌گذاری انجام نشده بود، نرم‌افزارهای بومی چگونه می‌توانستند به مردم ارائه خدمت کنند. 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیام رسان همه حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال نیست، گفت: خیلی از اپلیکیشن ها در حال ارائه خدمت به مردم هستند و توان رقابت با نمونه‌های خارجی را هم دارند. اگر شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت یا اگر شهرهای مختلف 4G نبود تا در اختیار خدمات ایرانی باشد، اقتصاد بخش خدمات هرگز شکل نمی‌گرفت.
آذری جهرمی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات اجزای مختلفی مثل مراکز IXP یا گذرگاه‌های ایمن مرزی دارد، گفت: پیش از این اگر یک حمله سایبری مثلا به هدفی در استان چهارمحال و بختیاری می‌شد، تمام مسیر ارتباطات کشور از دسترس خارج می‌شد. این ساختاری بود که ما در سال 92 و 93 با آن رو به رو بودیم. امروز سنگین‌ترین حملات سایبری روی گذرگاه‌های بین‌المللی وارد می‌شود، اما شبکه داخلی ما متاثر نمی‌شود. این یعنی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد و روی آن کار شده است.
وی افزود: خیلی بی انصافی است که عده‌ای کل شبکه ملی اطلاعات را با سیاسی کار محدود به پیام رسان می‌کنند. پیام رسان مهم است، ابعاد سیاسی و امنیتی دارد اما همه شبکه ملی اطلاعات پیام رسان نیست. اقتصاد دیجیتال هم فقط پیام‌رسان نیست.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اتفاقات بزرگی در این مدت برای رشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رخ داده است. 
وی با بیان اینکه برخی با ایجاد حواشی سیاسی حول محور شبکه ملی اطلاعات دنبال دور کردن ما از اهدافمان هستند، اظهار کرد: طبیعی است این حواشی سیاسی ایجاد می‌شود چرا که پدیده فناوری اطلاعات، پدیده جدیدی است و همه چیز را درگیر کرده است. انواع کسب و کارها سنتی، انحصارها و... را به هم زده؛ بنابراین طبیعی است که همه نسبت به آن حساسیت پیدا کنند و عده‌ای هم مخالف سیاسی آن شوند.
وی افزود: این ضرورت آمادگی بیشتر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و آمادگی‌ها‌ را بالا ببریم و صرفا به توسعه فنی فکر نکنیم، همزمان با توسعه فنی، سایر بخش‌ها را پیش ببریم.
پیش از سخنان وزیر ارتباطات تعدادی از فعالان اقتصادی، نخبگان و صاحبان کسب و کارها در حوزه ICT نقطه نظراتی را بیان کردند که آذری جهرمی توصیه‌ها و رهنمودهایی به آنان ارائه کرد.