آوانک: چالش‌های اطلاع رسانی کووید ۱۹ در عصر ارتباطات

 آوانک: چالش‌های اطلاع رسانی کووید 19 در عصر ارتباطات

متن پیش رو توسط تیم آوانک، تنها سامانه ارسال پیام صوتی، تهیه شده است. در این مقاله آوانک سعی کرده که به طور دقیق و کاربردی به موضوع چالش اطلاع‌رسانی درباره ویروس کرونا بپردازد.