انقلاب علمی چین؛ بخش دوم: تحول آینده پاکستان و سریلانکا

انقلاب علمی چین؛ بخش دوم: تحول آینده پاکستان و سریلانکا

اجرای پروژه‌‌ی عظیم چین در تحول زیرساخت‌‌های علمی جهان (BRI)، چه پیامدهایی در تحول نقشه‌‌ی جامع علمی کشورهای پاکستان و سریلانکا خواهد داشت؟