با Blob Opera گوگل، حباب‌ها را به اجرای اپرا وادار کنید

با Blob Opera گوگل، حباب‌ها را به اجرای اپرا وادار کنید

پروژه‌ی سرگرم‌کننده‌ی Blob Opera گوگل به شما امکان می‌دهد روی چهار حبابی که توانایی اجرای اپرا دارند، کنترل داشته باشید و لحظات جالبی رقم بزنید.