بیشترین تعداد شعب کسب و کارهای آنلاین در کشور متعلق‌به تاکسی های اینترنتی است

بیشترین تعداد شعب کسب و کارهای آنلاین در کشور متعلق‌به تاکسی های اینترنتی است

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گزارش عملکرد سال ٩٨ خود به شرح وضعیت رسیدگی به شکایات کاربران و اقداماتی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار کشور پرداخته است.