تولید خودرو در آذر امسال ۷۱ درصد کاهش یافت

تولید خودرو در آذر امسال ۷۱ درصد کاهش یافت

جدیدترین آمار وزارت صمت در آذر۱۳۹۷ نشان می‌دهد تولید خودرو درمقایسه‌با مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۱درصد کاهش یافته است.