در نسل دهم از پردازنده‌های اینتل تعداد رشته در هر هسته افزایش می‌یابد

در نسل دهم از پردازنده‌های اینتل تعداد رشته در هر هسته افزایش می‌یابد

براساس اخبار منتشرشده، اینتل قصد دارد تا در پردازنده‌های نسل دهم، تعداد رشته‌ها را برای هر هسته افزایش دهد.