راه‌اندازی مقر جدید و استخدام ۲۰ هزار کارمند در آمریکا؛ پیشنهاد تازه تیک تاک برای جلب موافقت ترامپ

راه‌اندازی مقر جدید و استخدام ۲۰ هزار کارمند در آمریکا؛ پیشنهاد تازه تیک تاک برای جلب موافقت ترامپ

مذاکرات جدید تیک‌تاک با مقامات آمریکایی با محوریت پیشنهاد راه‌اندازی مرکز مدیریت جدید و همچنین احتمال بالای فروش شرکت به اوراکل جریان دارد.