زندگی در شهر پریپیات؛ قبل و صبح بعد از فاجعه چرنوبیل

زندگی در شهر پریپیات؛ قبل و صبح بعد از فاجعه چرنوبیل

در ساعات اولیه‌ی ۲۶آوریل‌۱۹۸۶، حادثه‌ای در نیروگاه چرنوبیل در نزدیکی شهر پریپیات رخ داد که به بدترین حادثه‌ی اتمی غیرنظامی تاریخ تبدیل شد.