زومجی: راهنمای خرید کامپیوتر با بودجه ۷ میلیون و پانصد هزار تومان- شهریور ٩۴

راهنما خرید زومجی

به نظر شما سیستمی که بتواند الگوی سیستم‌های گیمینگِ دیگر بوده و ویترینی از آخرین فن‌آوری‌های روز داشته باشد چه مشخصاتی دارد؟ اگر قصد انتخاب بهترین قطعات موجود در بازار بدون توجه به قیمت  تمام شده را دارید؛ بخشِ سوم  راهنمای خرید زومجی را از دست ندهید.