شماره پلاک میلیون‌ها خودرو دردسترس سازمان‌های اجرایی آمریکا قرار دارد

شماره پلاک میلیون‌ها خودرو دردسترس سازمان‌های اجرایی آمریکا قرار دارد

گزارش جدید اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکا نشان می‌دهد پایگاه داده‌ی بزرگی از شماره‌پلاک خودروها برای سازمان‌های اجرایی وجود دارد که می‌تواند به نقض حریم خصوصی افراد منجر شود.