شورش در کارخانه تولید آیفون ممکن است بر روابط اپل و ویسترون تأثیرگذار باشد

شورش در کارخانه تولید آیفون ممکن است بر روابط اپل و ویسترون تأثیرگذار باشد

براساس گفته‌ی تحلیلگران‌، شورش اخیر در کارخانه‌ی تولید آیفون می‌تواند بر روابط تجاری اپل و شرکت ویسترون تأثیرگذار باشد.