فروشگاه‌ های اینترنتی دارای نشان ای ‌نماد باید قیمت به‌روز و موجودی کالا را اعلام کنند

فروشگاه‌ های اینترنتی دارای نشان ای ‌نماد باید قیمت به‌روز و موجودی کالا را اعلام کنند

فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی از این پس ملزم خواهند بود تا قیمت و موجودی کالا را به‌صورت به‌روز اعلام کنند.