چالش‌های حفر چاه‌های فوق عمیق و کاوش در اعماق زمین

چالش‌های حفر چاه‌های فوق عمیق و کاوش در اعماق زمین

حفر چاه‌‌های فوق عمیق با عمق‌های چند کیلومتری، یکی از فعالیت‌های پژوهشی چالش‌برانگیز برای کاوش در لایه‌های عمیق پوسته‌ی سیاره‌ی زمین و دستیابی به گوشته‌ی آن است.