کاربرد قابلیت DoH در کروم ۸۳

کاربرد قابلیت DoH در کروم 83

قابلیت رمزنگاری DoH در گوگل کروم ۸۳ از شنود وب‌سایت‌های بازدیدشده‌ی کاربران به‌وسیله‌ی ارائه‌دهندگان خدمات اینترت جلوگیری می‌کند.