کنترل پنل ویندوز ۱۰ به روزهای آخر نزدیک می‌شود؟

کنترل پنل ویندوز 10 به روزهای آخر نزدیک می‌شود؟

کنترل پنل از سال‌ها پیش به‌عنوان صفحه‌ی تنظیمات ویندوز شناخته می‌شود؛ اما نقش آن در نسخه‌های جدید ویندوز کم‌رنگ‌ و کم‌رنگ‌تر شده است. آیا به روزهای پایانی کنترل پنل نزدیک می‌شویم؟