یکی از مدیران AMD: ذن ۳ معماری بسیار قدرتمندی است

یکی از مدیران AMD: ذن 3 معماری بسیار قدرتمندی است

یکی از مدیران اجرایی AMD در فاصله‌ی چند هفته مانده به رونمایی پردازنده‌های سری رایزن ۴۰۰۰ مبتنی‌بر ذن ۳، این معماری جدید را معماری بسیار قدرتمندی خطاب کرده است.