بورس معاملات های وب را تا ۹ مهر ماه تعلیق کرد

ICTna.ir – سازمان بورس نماد معاملاتی های وب را به منظور بررسی وضعیت شفافت اطلاعاتی ناشر و به استناد ماده 19 مکرر 1 و 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات تا 9 مهر ماه 99 تعلیق کرد.
 
hiweb_logo_500x500.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)،  براساس ماده 19 مکرر 1 در مواردی که ناشر اطلاعات بااهمیت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان را به موقع افشا نکرده باشد یا ظن تقلب یا دستکاری در اطلاعات منتشره یا صورت های مالی ناشر وجود داشته باشد یا نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد، سازمان بورس می تواند طبق فرایند، راسا یا به پیشنهاد بورس اوراق بهادار تهران نماد معاملاتی را تعلیق کند.
 
همچنین طبق ماده 12 مکرر 4 در سه مورد یعنی در صورتی که ناشر اطلاعات با اهمیت موضوع ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان را به موقع افشا نکرده باشد، ظن تقلب یا دستکاری در اطلاعات منتشره یا صورت‌های مالی ناشر وجود داشته باشد و یا نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد، سازمان بورس می ‌تواند راسا یا به پیشنهاد فرابورس نماد معاملاتی را تعلیق کند.
 
شرکت های وب پس از مصوبه روز یکشنبه، 23 شهریور ماه 99 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تمدید زمانی و ارتقای پروانه فعالیتش از FWA به 5G و ارایه سرویس موبایل با فناوری های TD-LTE درخواست توقف نماد معاملاتی اش در بورس را داده بود.
 
 در نامه ای که از سوی سید ایمان میری، مدیرعامل شرکت داده گستر عصر نوین خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال شده، آمده بود: از آنجایی که ایت شرکت دارای موافقتنامه پروانه انتقال داده بی سیم ثابت (FWA) بوده و براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتبااطت در روز جاری، یکشنبه 23 شهریور ماه 99، تغییراتی در پروانه فعلی این شرکت شامل تمدید زمانی و ارتقا فناوری به نسل پنجم و ارایه سرویس موبایل با فناوری های TD-LTE انجام شده است. بر همین اساس تا ابلاغ این مصوبه و مشخص شدن کلیه ابعاد این ارتقا و اثرات مالی و تعهدی این مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع هرگونه حقوق سهامداران نماد این شرکت متوقف شود.
 
  کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه خود اصول حاکم بر تمدید پروانه های FWA را تصویب کرد و بر اساس آن پروانه فعالیت این شرکت ها تا سال ۱۴۰۷ تمدید شد.
 
  کمیسیون تنظیم مقررات همچنین با وضع مقرراتی، امکان ارایه خدمات 5G از سوی این شرکت ها را فراهم کرد و این شرکت ها با پرداخت 28.1 درصد تسهیم درآمد و صرفا روی فرکانس 3500 مگاهرتز مجاز به ارایه خدمات TD با قابلیت موبیلیتی شدند. پیش از این اپراتورهای FWA صرفا مجاز به ارایه خدمات با قابلیت پورتابل و نه موبایل بودند.

 

نماد معاملاتی های وب در بورس به مدت دو روز متوقف شد/ ابهام در اطلاعات منتشر شده

ICTna.ir – نماد معاملاتی های وب در بازار بورس اوراق بهادار باتوجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط این شرکت حداکثر به مدت دو روز کاری متوقف شد.
 
Thumbnail image for hiweb_logo_500x500.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، توقف نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 16 و 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات صورت گرفته است . شرکت داده گستر عصر نوین موظف است نسبت به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده اقدام کند.
 
براساس ماده 16 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، بورس نماد معاملاتی ناشران پذیرفته شده را بلافاصله پس از اعلام سازمان مبنی بر دریافت اطلاعات با اهمیت، در مواردی که سود (زیان) قابل اعمال براساس پیش‌بینی های ارایه شده یا عملکرد واقعی یا اولین پیش بینی ارایه شده نسبت به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیش‌بینی افشا شده سال مالی مربوطه، بیش از 20 درصد تغییر داشته باشد یا سود (زیان) قابل اعمال براساس عملکرد واقعی نسبت به سود (زیان) قابل اعمال براساس آخرین پیش بینی افشا شده سال مالی مربوطه بیش از ۲۰ درصد تغییر داشته باشد یا در صورت خرید یا فروش دارایی ثابت یا سهام به نحوی که قیمت تمام شده آن بیش از ۲۰ درصد ارزش مجموع دارایی ها براساس آخرین اطلاعات افشا شده ناشر پذیرفته شده باشد، متوقف می‌کند.
 
شرکت های وب پس از مصوبه روز یکشنبه، 23 شهریور ماه 99 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تمدید زمانی و ارتقای پروانه فعالیتش از FWA به 5G و ارایه سرویس موبایل با فناوری های TD-LTE درخواست توقف نماد معاملاتی اش در بورس را داده بود.
 
در نامه ای که از سوی سید ایمان میری، مدیرعامل شرکت داده گستر عصر نوین خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال شده، آمده بود: از آنجایی که ایت شرکت دارای موافقتنامه پروانه انتقال داده بی سیم ثابت (FWA) بوده و براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتبااطت در روز جاری، یکشنبه 23 شهریور ماه 99، تغییراتی در پروانه فعلی این شرکت شامل تمدید زمانی و ارتقا فناوری به نسل پنجم و ارایه سرویس موبایل با فناوری های TD-LTE انجام شده است. بر همین اساس تا ابلاغ این مصوبه و مشخص شدن کلیه ابعاد این ارتقا و اثرات مالی و تعهدی این مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع هرگونه حقوق سهامداران نماد این شرکت متوقف شود.
 
 کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبه خود اصول حاکم بر تمدید پروانه های FWA را تصویب کرد و بر اساس آن پروانه فعالیت این شرکت ها تا سال ۱۴۰۷ تمدید شد.
 
 کمیسیون تنظیم مقررات همچنین با وضع مقرراتی، امکان ارایه خدمات 5G از سوی این شرکت ها را فراهم کرد و این شرکت ها با پرداخت 28.1 درصد تسهیم درآمد و صرفا روی فرکانس 3500 مگاهرتز مجاز به ارایه خدمات TD با قابلیت موبیلیتی شدند. پیش از این اپراتورهای FWA صرفا مجاز به ارایه خدمات با قابلیت پورتابل و نه موبایل بودند.

توقف نماد معاملاتی های وب در بورس به دلیل ارتقای پروانه شرکت های FWA به ۵G و TD-LTE

ICTna.ir – های وب پس از مصوبه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص تمدید زمانی و ارتقای پروانه فعالیتش از FWA به 5G و ارایه سرویس موبایل با فناوری های TD-LTE درخواست توقف نماد معاملاتی اش در بورس را داد.
 
hiweb_logo_500x500.jpg
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در نامه درخواست سید ایمان میری، مدیرعامل شرکت داده گستر عصر نوین خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اوراق بهادار آمده است: از آنجایی که ایت شرکت دارای موافقتنامه پروانه انتقال داده بی سیم ثابت (FWA) بوده و براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتبااطت در روز جاری، یکشنبه 23 شهریور ماه 99، تغییراتی در پروانه فعلی این شرکت شامل تمدید زمانی و ارتقا فناوری به نسل پنجم و ارایه سرویس موبایل با فناوری های TD-LTE انجام شده است. بر همین اساس تا ابلاغ این مصوبه و مشخص شدن کلیه ابعاد این ارتقا و اثرات مالی و تعهدی این مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع هرگونه حقوق سهامداران نماد این شرکت متوقف شود.
 
کمیسیون تنظیم مقررات امروز اصول حاکم بر تمدید پروانه های FWA را تصویب کرد و بر اساس آن پروانه فعالیت این شرکت ها تا سال ۱۴۰۷ تمدید شد.
 
کمیسیون تنظیم مقررات همچنین با وضع مقرراتی، امکان ارایه خدمات 5G از سوی این شرکت ها را فراهم کرد و این شرکت ها با پرداخت 28.1 درصد تسهیم درآمد و صرفا روی فرکانس 3500 مگاهرتز مجاز به ارایه خدمات TD با قابلیت موبیلیتی شدند. پیش از این اپراتورهای FWA صرفا مجاز به ارایه خدمات با قابلیت پورتابل و نه موبایل بودند.
 

پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۴ هزار میلیارد ریالی های وب

ICTna.ir – شرکت داده گستر عصر نوین از پیشنهاد هیات مدیره این شرکت به مجموع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه 24 هزار میلیارد ریالی خبر داد.
 
hiweb_logo_500x500.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، هیات مدیره های وب پیشنهاد داده است سرمایه این شرکت از مبلغ 4 هزار میلیارد ریال به 24 هزار میلیارد ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و اجرای پروژه های توسعه ای شرکت که در روز دوم شهریور ماه 99 به تصویب هیات مدیره رسیده است، افزایش یابد.
 
این شرکت به منظور تامین بخشی از منابع موردنیاز برای تکمیل طرح های توسعه در دست اجرا، اصلاح ساختار مالی و همچنین عدم خروج نقدینگی قصد افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده (سود انباشته)، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود شامل زمین و ساختمان و آورده نقدی سهامداران جدید با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه از محل مابه التفاوت صرف سهام به میزان 20 هزار میلیارد ریال را دارد.
 
این شرکت اعلام کرده که باتوجه به انجام سرمایه گذاری های لازم و اتمام بخش عمده ای از طرح های توسعه ای در شبکه های ثابت و 4G لازم است تا فعالیت های سرمایه گذاری شرکت به خصوص در لایه دسترسی و انتقال توسعه یابد و به این منظور پروژه توسعه شبکه فیبر نوری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همجنین شهرداری های کشور درحال آغاز است.
 

های وب برنده مناقصه پروژه شبکه سراسری بانک ملی شد

ICTna.ir- شرکت داده گستر عصر نوین برنده مناقصه اجرای پروژه شبکه سراسری بانک ملی ایران شد.
 
hiweb_logo_500x500.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، ارزش این پروژه که روز گذشته نتیجه مناقصه آن اعلام شد، 4200 میلیارد ریال است.
 
گفتنی است این شرکت از اسفند ماه سال 93 تا تیر ماه سال جاری در قالب کنسرسیوم و با سهم 74 درصدی از قرارداد فعلی نسبت به ارایه خدمت به کارفرما اقدام می کند.
 
مدت قرارداد جدید از تاریخ اجرا پنج سال است و های وب در ازای تامین تجهیزات مورد نیاز و ارایه خدمات مطابق تعهدات قراردادی، ماهیانه تا سقف مبلغ 70 میلیارد ریال و صرفا در قبال ارایه خدمات از بانک ملی ایران دریافت می کند.
 

های وب برنده مناقصه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی شد

ICTna- شرکت داده گستر عصر نوین برنده مناقصه شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید و تامین تجهیزات جهت اجرای پروژه ایجاد زیرساخت ابری پیام رسان های بومی شد.
hiweb_logo_500x500.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، مبلغ این قرارداد دو هزار و 396 میلیارد و 125 میلیون و 516 هزار و 970 ریال و مدت اجرای آن پنج ماه و 18 ماه نیز مدت زمان گارانتی آن است.
 
این مناقصه شامل خرید و تامین و حمل تجهیزات، راه اندازی و آزمایش و تحویل و سایر تعهدات مطابق مشخصا فمی و ضایم مربوطه مناقصه است.
 
براساس نتیجه این مناقصه که 13 خردا ماه 99 اعلام شده است، شرکت ارتباطات زیرساخت، های وب را به عنوان برنده مناقصه معرفی کرده است.
 
گفتنی است، اعلامیه برنده شدن این شرکت در مناقصه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت داده گستر عصر نوین ابلاغ شده و مراحل قانونی عقد قرارداد را طی می کند.

های‌وب به دنبال خرید صبانت

شنیده می‌شود شرکت های‌وب در حال نهایی کردن مراحل خرید سهام شرکت صبانت است.
 
شرکت های‌وب که پیش از این سهام پارس‌آنلاین را خریداری کرده و مالک این شرکت شده بود، اکنون گفته می‌شود در تلاش است دومین شرکت FCP را به تملک خود درآورد.
 
شرکت انتقال داده‌های نداگستر صبا با نام تجاری صبانت، به عنوان یکی از شرکت‌های مجموعه گروه صنعتی پرورش داده‌ها، در سال ۸۲ آغاز به کار کرد. این شرکت که پروانه PAP داشت با ارتقا این پروانه، مجوز FCP را دریافت کرد.

های‌وب به دنبال خرید صبانت

شنیده می‌شود شرکت های‌وب در حال نهایی کردن مراحل خرید سهام شرکت صبانت است.
 
شرکت های‌وب که پیش از این سهام پارس‌آنلاین را خریداری کرده و مالک این شرکت شده بود، اکنون گفته می‌شود در تلاش است دومین شرکت FCP را به تملک خود درآورد.
 
شرکت انتقال داده‌های نداگستر صبا با نام تجاری صبانت، به عنوان یکی از شرکت‌های مجموعه گروه صنعتی پرورش داده‌ها، در سال ۸۲ آغاز به کار کرد. این شرکت که پروانه PAP داشت با ارتقا این پروانه، مجوز FCP را دریافت کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری میان ایرانسل و های وب

«های وب» طی یک شفاف سازی در بازار بورس از تفاهمنامه همکاری با ایرانسل خبر داد.
 
«شرکت ایرانسل» و «شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)» تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه پوشش مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته و توسعه پوشش شبکه‌های ارتباطی باند پهن ثابت، به مدت ۲ سال که با توافق کتبی طرفین برای دوره‌های زمانی معین قابل تمدید خواهد بود، به امضا رساندند.
 
مهمترین مسئولیتهای طرفین در این تفاهمنامه عبارتند از: 
 
1.ایجاد، توسعه و نگهداری شبکه‌های ارتباطی باندپهن ثابت مبتنی بر فناوری‌های نوین نظیر فیبر نوری و VDSL به صورت مشترک وفق پروانه‌ها و مجوزات اخذ شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ 
 
2.همکاری در زمینه کاهش شکاف ضریب نفوذ اینترنت در مناطق شهری و روستایی کشور؛ 
 
3.همکاری در زمینه قرار دادن ظرفیت شبکه‌های ارتباطی در اختیار طرف دیگر بر اساس توافقات ایجاد شده در قراردادهای آتی؛ 
 
4.همکاری در زمینه ارائه زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم جهت ارتقاء پوشش شبکه مخابراتی طرفین بر اساس توافقات ایجاد شده در قراردادهای آتی؛ 
 
5.همکاری در زمینه ارائه خدمات ارتباطی سازمانی به شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی علی‌الخصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته به صورت مشترک؛ نحوه پیاده‌سازی و زمانبندی اجرای تفاهمنامه حداکثر یک ماه پس امضای این تفاهمنامه توسط کارگروهی متشکل از طرفین این تفاهمنامه معین خواهد شد.
 
لازم به ذکر است، چنانچه هر یک از مفاد تفاهم‌نامه موجب ايجاد تعهدات مالي براي طرفين باشد، اين امر منوط به اخذ مجوزهاي مربوطه و طي تشريفات قانوني و سپس انعقاد قرارداد خواهد بود که پس از انعقاد قرارداد مطابق دستورالعمل افشاء اطلاعات به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
ایرانسل پیش از این اعلام کرده بود همزمان با دومین روز برگزاری نمایشگاه الکامپ 2019 «ایرانسل» و «شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)» تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
 
تفاهم نامه همکاری با های‌وب با هدف به کارگیری ظرفیت‌های طرفین در زمینه توسعه پوشش مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته و پوشش شبکه‌های ارتباطی باند پهن ثابت کشور، بین دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل و دکتر ایمان میری، مدیرعامل شرکت داده گستر عصر نوین (های‌وب) امضا شد.
 

گزارش شش ماهه نخست سال مالی ۹۷ های وب روانه کدال شد؛ ساختار بدهی‌ها متعادل می‌شود

گزارش حسابرسی شده ۶ماهه نخست سال مالی۹۷ «های وب» روانه کدال شد تا این سهم به زودی معاملات خود را با دامنه نوسان ۱۰درصد ادامه دهد. بررسی ساختار بدهی‌ها نیز نشان از جایگاه سنگین تسهیلات بانکی دارد.
شرکت «های وب» بالاخره پس از وقفه ای طولانی مدت، گزارش حسابرسی شده عملکرد ۶ماهه منتهی به شهریور۹۷ را منتشر کرد. به این ترتیب، باید آماده بازگشایی نماد معاملاتی این سهم به سبب حضور بازارگردان، در دامنه نوسان ۱۰درصد باشیم.
 
تغییر در نحوه محاسبه درآمدهای این شرکت / ساختار بدهی‌های «های وب» متعادل می‌شود
گزارش حسابرسی شده عملکرد ۶ماهه «های وب» نسبت به گزارش حسابرسی نشده تفاوت‌های بسیاری دارد.
 
در گزارش حسابرسی شده مبلغ سود خالص حدود ۲۰۰میلیارد ريال درنظر گرفته شده؛ در حالی که این رقم به صورت حسابرسی نشده ۴۸۳میلیارد ريال بود. عمده دلیل این امر را باید در تنزل درآمدهای عملیاتی ثبت شده از ۱۵۲۳ به ۱۰۱۹ میلیارد ريال جست‌وجو کرد.
 
اما این تفاوت و تغییر از کجا نشأت می‌گیرد.
 
در گزارش حسابرس نکته مهمی‌ به چشم می‌خورد.
 
بر این اساس، در گزارش‌های قبلی درآمدهای USO به ترتیب ذیل شناسایی می‌شد اما ظاهرا نحوه و چگونگی شناسایی آن تغییر کرده است.
 
در حال حاضر، قراردادهای USO به شکل زیر در حساب‌های می‌نشیند.
 
البته در گزارش عملکرد دوره ۹ماهه منتهی به آذر ماه سال۹۷ رقم درآمدها تا سطح ۲۴۹۳میلیارد ريال افزایش یافت و بر اساس گزارش شرکت سود خالص به ۷۱۵میلیارد ريال رسید.
 
اما به سراغ ترازنامه «های وب» رفتیم و مقایسه‎ای با سه شرکت هم‎گروه، «اوان»، «اپرداز» و «آسیاتک» انجام شد.
 
بر اساس تحلیل فاصله ساختار بدهی‌ها، ۷۱درصد از کل بدهی‌ها در بخش جاری تجمیع شد اما؛ این موضوع در میانگین گروه بیش از ۹۶درصد است.
 
بیشترین حجم بدهی‌های جاری «های وب» مربوط به تسهیلات مالی است و از نظر مبلغ، رتبه اول گروه اطلاعات و ارتباطات را دارد. این شرکت بر تا پایان آذر ماه سال۹۷ بالغ بر ۱۲۶۳میلیارد ريال مانده تسهیلات مالی دارد. هر چند که شرکت در دوره‌های اخیر در جهت کاهش این رقم گام برداشته اما همچنان نسبت تسهیلات مالی به کل بدهی‌ها بیش از میانگین گروه است. بر این اساس، پیش بینی می‌شود با توجه به تسویه برخی از اقساط تسهیلات مالی شرکت طی دوره، هزینه مالی حدود ۵درصد کاهش یابد.
 
نکته جالب توجه دیگر، سهم ۱۲درصدی پرداختنی‌های تجاری از مجموع بدهی‌ها است؛ در حالی که این نسبت در گروه به صورت میانگین ۷۶درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که ساختار وصول مطالبات در «های وب» به مراتب بهتر از سایر شرکت‌ها است.
 
بخشی از بدهی‌ها که در ساختار «های وب» خودنمایی می‌کند، پرداختنی‌های بلندمدت است. شرکت در دی ماه سال۹۶ اقدام به گشایش LC نزد بانک ملی بابت خرید تجهیزات شبکه به مبلغ ۲۷.۷میلیون یوآن چین با سررسید یکساله کرد و باید نسبت به تسویه آن به نرخ ارز مبادله‎ای اقدام کند.
 
به این ترتیب، انتظار می رود با تسویه تسهیلات بانکی و ارزی، ساختار بدهی های «های وب» متعادل و رو به بهبود حرکت کند.