ادوبی فناوری ایجاد ویدئوهای عمودی را به نمایش گذاشت

ادوبی فناوری ایجاد ویدئوهای عمودی را به نمایش گذاشت

مُبلغ اصلی ادوبی در کنفرانس اینتل با حضور در صحنه، فناوری ایجاد ویدئوهای عمودی ادوبی که مبتنی‌بر هوش مصنوعی است را به نمایش گذاشت.