اکتیودایرکتوری

راه اندازی فایل سرور اشتراک‌گذاری

تعریف قوانین دسترسی کنترلی کاربران

سیاست‌های دسترسی به منابع مهم شبکه

مدیریت کاربران ، قوانین و سیاست ها

نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری

 • نت وب

  اکتیو دایرکتوری یک پایگاه داده مرکزی است که در آن اشیاء مختلفی از جمله حساب‌های کاربری، حساب‌های کامپیوتری، گروه‌ها، OU ها و غیره ذخیره می شوند. محتوای اشیاء اکتیو‌دایرکتوری اطلاعات لازم برای اشیاء از جمله توصیف‌ها، حقوق File System ، شاخص‌های امنیتی ، حقوق Application و اطلاعات پوشه‌ها را شامل می شود.در واقع سرویس و قابلیتی بر روی سیستم‌های ویندوزی شرکت مایکروسافت است که امکان مدیریت اجزای شبکه را به مدیران شبکه و همچنین کاربران آن می‌دهد. شما در اکتیو‌دایرکتوری کاربران موجود در شبکه را تعریف کرده و قوانین متمرکزی از طریق GPO بر روی انها اعمال کرده و شبکه خود را مدیریت میکنید. سروری که دامین مورد نظر شما را مدیریت می‌کند Domain Controller نامیده میشود، یعنی این سرور حاوی تمامی اطلاعات مدیریتی است و دامین شما را کنترل خواهد کرد.سرویس اکتیو‌دایرکتوری از سرویس‌های بسیار مهم، حساس و ریشه‌ای شبکه‌ها می باشد. این سرویس به عنوان سرویس مادر، برای سایر سرویس‌های شبکه خدمات ارائه می‌دهد و نصب آن بسیار مهم و حساس بوده و نیاز به فردی باتجربه و دارای دانش کافی برای راه اندازی هوشمندانه آن میباشد. زیرا این سرویس پایه و اساس یک شبکه است و در صورت وجود مشکل، سایر سرویس‌ها‌ نیز درست کار نخواهند کرد و ترمیم یا بازسازی آن بسیار زمانبر و پرهزینه خواهد بود.ساخت OU ها و تعریف گروهبندی‌های متناسب با ساختار شبکه و اضافه کردن کاربران در گروه‌های مناسب از نکات بسیار حساسی می باشد که انجام صحیح آن، در نحوه اعمال سیاست‌های شبکه و دسترسی به منابع شبکه مهم می‌باشد به گونه‌ای که اگر درست تعریف شود با گسترش شبکه شما مدیریت آن اسانتر خواهد بود و نیاز به تغییرات گسترده نخواهید داشت.تعریف و اعمال قوانین مربوط به دسترسی‌ها، کنترل استفاده کاربران و سایر محدودیت‌ها از طریق Group policy Management اعمال می‌شود. بدین طریق حتی کوچکترین فعالیت کارکنان خود را می‌توانید کنترل و مدیریت کنید. هر چند سرویس اکتیودایرکتوری تاثیر فوق العاده و امکانات فراوانی را در شبکه ارائه می‌کند اما به صرف نصب و راه‌اندازی آن نمی‌توان گفت که ساختار شبکه صحیح می‌باشد. استفاده صحیح از پالیسی‌ها جزو موارد بسیار مهم در طراحی یک شبکه اصولی می‌باشد.

 • خدمات نت وب

  سرویس و قابلیتی بر روی سیستم های ویندوزی شرکت میکروسافت است که امکان مدیریت اجزای شبکه نظیر کاربران ، قوانین و سیاست ها و .. را به مدیران شبکه و همچنین کاربران آن می دهد . شما در اکتیو دایرکتوری یوزرهای موجود در شبکه را تعریف کرده و قوانینی روی انها اعمال میکنید و شبکه خود را مدیریت میکنید . سروی که دامین مورد نظر شما را مدیریت میکند Domain Controller نامیده میشود ، یعنی این سرور حاوی تمامی اطلاعات مدیریتی میباشد .در شبکه ای مبتنی بر دامین هنگامیکه سیستم عامل کاربران بالا می آید آنها یوزر نیم و پسورد تعیین شده را وارد کرده و این اطلاعات به سمت سرور اکتیو دایرکتوری مربوط به دامین رفته و در صورت صحیح بودن اطلاعات کاربری اجازه ورود کاربر به سیستم عامل خود را خواهد دادقوانینی هم که مدیر شبکه بر روی سیستم عامل کاربران شبکه وضع کرده هنگام ورود کاربران اعمال میشود به عنوان مثال مدیر شبکه اجازه اجرای برنامه را به شما نداده . این قانون هنگام ورود شما به سیستم بعد از وارد کردن رمز عبور و تایید آن بر روی سیستم شما اعمال میشود .

 • اکتیو دایرکتوری چیست؟

  اغلب کامپیوترهایی که ویندوز XPحرفه ای را اجرا می کنند در شبکه های مبتنی بر ویندوز۲۰۰۰به عنوان کلاینت (Client)خواهندبود.یکی از سرویسهای مفید ویندوز سرور ۲۰۰۰سرویس (Active Directory)اکتیو دایرکتوری است.یادگیری اهداف این سرویس و نقش آن در شبکه های مبتنی بر ویندور ۲۰۰۰بسیار مهم است .علاوه برآن بایستی ویژگیهای مهم وکلیدی ان رایاد بگیرید.این سرویس جهت مدیریت آسان منابع و تدارک انعطاف پذیری طراحی شده است. Active Directory یک سرویس دایرکتوریست که محصولات ویندوز سرور را در بر می گیرد.یک سرویس دایرکتوری در واقع یک سرویس شبکه است که تمام منابع شبکه را شناشایی کرده و دسترسی به آن را برای کاربران و برنامه های کابردی فراهم می کند. اکتیو دایرکتوری شامل یک دایرکتوری و یا یک منبع ذخیره داده است.که دارای یک ساختار پایگاه داده است.که اطلاعات مربوط به منابع شبکه را در بر می گیرد.برخی منابعی که اطلاعات مربوط به آنها در دایرکتوری ذخیره می شوندعبارتند از داده های کاربر،چاپگرها،سرورها،پایگاههای داده ،گروهها،کامپیوترها،و سیاستهای امنیتی و…که به صورت اشیاءبرای Active Directory قابل شناسایی هستند. اکتیو دایرکتوری منابع را به صورت سلسله مراتبی در یک دامنه Domainسازماندهی می کند.که این منابع یک سری گروههای منطقی از سرورها و منابع شبکه تحت یک نام دامنه واحد می باشند.در ویندوز ۲۰۰۰دامنه Domainیک واحد اساسی و مبنایی از کثرت و امنیت منابع می باشد.هر دامنه ای دارای یک یا چند کنترلر دامنه می باشد.یک کنترلر دامنه کامپیوتری است که در حال اجرای سیستم عامل ویندوز سرور۲۰۰۰است.و یک نسخه ی کاملی از دایرکتوری کل دامنه را در خود نگه می دارد.برای راحتی مدیریت کنترلرهای دامنه همه ی آهنا به لحاظ سح هم نظیرpeerمی باشند. مدیران شبکه می توانند تغییراتی را در کنترلرهای دامنه ایجادکنند.و دایرکتوری همه ی کنترلرهای دامنه را آپدیتupdateکنند.Active Directoryبا تمرکز بخشیدن از یک نقطه مدیریت تمام اشیاءداخل شبکه را تسهیل نموده است.چون اکتیو دایرکتوری یک نقطه ی ورود واحد را برای تمام منابع شبکه تدارک دیده است هر مدیر شبکه می تواند به داخل  یک کامپیوتر دخول کندو مدیریت اشیاءروی شبکه را انجام دهد.درActive Directoryدایرکتوری ،اطلاعات مربوط به اشیاءرا در بخشهای مربوط به خودش ذخیره می کندوبه منابع ذخیره سازی اجازه ذخیره اطلاعات تعداد زیادی از اشیاءرا می دهد.در نتیجه دایرکتوری مربوط به اکتیو دایرکتوری برای سازمانهایی که در حال توسعه و بزرگ شدن هستندمی تواند گسترش یابد و به آنها اجازه ی نصب تعداد کمی از اشیاء در یک مقیاس کوچک تا اجازه ی نصب میلیونها شیءدر یک مقیاس بزرگتر را می دهد. Active Directory مفهوم اینترنتی فضای نام را در سرویسهای دایرکتوری ویندوز۲۰۰۰تمرکز می بخشد.این ویژگی این امکان را به اشیاء می دهد که به صورت واحد و یکپارچه چندین فضای نام که موجودند را مدیریت کنیدهر چند که داخل شبکه های مربوط به یک شرکت محیطهای سخت افزاری و نرم افزاری متفاوتی وجود داشته با شد.اکتیو دایرکتوری از سرویس DNSنیز استفاده می کند و می تواند اطلاعات را با هر برنامه کاربردی و یا دایرکتوری  مبادله کند. اکتیو دایرکتوری هم چنین اطلاعات را با دیگر سرویسهای دایرکتوری مثل سرویسهای دایرکتوری ناول Novellکه نسخه ی ۲ویا ۳پروتکل LDAPرا پشتیبانی می کنند به اشتراک می گذارد.چون اکتیو دایرکتوری از DNSو سرویسهای محلی استفاده میکند نامهای دامنه ویندوز۲۰۰۰نیز نامهای DNSهستند.ویندوز۲۰۰۰از DNSپویایا همان DDNSاستفاده میکند.که کلاینتها را قادر می سازد آدرسها را به طور پویا برای ثبت در دایرکتوری توسط سروری که در حال اجرای سرویسDNSاست قراردهند.و نیز آنها را قادر می سازد که جدول DNSرا به طور پویا آپدیت Updateکنند.DDNSضرورت استفاده از دیگر سرویسهای نام اینترنتی را بر طرف می کند.مانند سرویس Winsدر محیطهای مشابه و همجوار.برای عملکرد صحیح اکتیو دایرکتوری نرم افزارهای مربوط به کلاینتها بایستی سرویس DNSرا نصب و پیکربندی کنید. اکتیو دایرکتوری اکثر استانداردهای اینترنتی را با پشتیبانی از پروتکلهای HTTPوLDAP در بر می گیرد.LDAPیک استاندارد اینترنتی است که برای دسترسی به سرویسهای دایرکتوری توسعه داده شده است جهت ساده سازی متناوب دسترسی به دایرکتوری یا همان پروتکل DAP.برای کسب اطلاعات بیشتر به درباره LDAP می توانید به دنبال عبارت RFC1777در اینترنت بگردید.Active Directoryهمچنین جهت تبادل اطلاعات بین دایرکتوری ها و برنامه های کاربردی از پروتکل LDAPاستفاده می کند.Active Directoryهر دو نسخه ی ۲و۳پروتکل LDAPرا پشتیبانی می کند. HTTPنیز یک پروتکل استاندارد برای نمایش صفحات وب می باشد.شما می توانید هر شیء موجود در اکتیو دایرکتوری را در صفحات با کدHTMLداخل مرورگر به نمایش بگذارید.لذا کاربران از فواید مشاهده ی اشیاءدرمرورگر وب جهت دیدن اشیاءداخل اکتیو دایرکتوری بهره می برند. اکتیو دایرکتوری همچنین از چندین قالب بندی نام استاندارد نیز پشتیبانی می کند.لذا کاربران و برنامه های کاربردی با استعانت به آشنایی با فرمتهای نام گوناگون می توانند به اکتیو دایرکتوری دسترسی پیدا کنند.در زیر برخی فرمتهای نام استاندارد را که اکتیو دایرکتوری پشتیبانی میکند را آورده ایم .

 • اکتیو دایرکتوری در ویندوز سرور ۲۰۰۸

  اکتیودایرکتوری بوسیله دامین کنترولر مدیریت میشود . هنگامی که یک دامین کنترلر (Domain controller) را نصب و پیکربندی می کنید، اکتیودایرکتوری تشکیلات بسیاری را برایتان نصب می نماید و به شما امکان ساخت و مدیریت انواع مختلف اشیاء را می دهد. در واقع اکتیودایرکتوری یک پایگاه داده مرکزی است که در آن اشیاء مختلفی از جمله حسابهای کاربری ، حسابهای کامپیوتری ، گروه ها ، OU ها و غیره ذخیره می شوند. محتوی اشیاء اکتیو دایرکتوری اطلاعات لازم برای شیء از جمله توصیف ها ، حقوق file system ، شاخص های امنیتی ، حقوق application و اطلاعات پوشه ها را شامل می شود. شما بعنوان یک مدیر شبکه یکی از مسئولیت های اصلی تان ساخت و پیکربندی کاربران ، گروه ها ، اکانت های کامپیوتر ، واحدهای سازماندهی (OUها) و group poliy ها می باشد. شبیه به مبحث اکتیودایرکتوری در ورژن های قبلی ویندوز سرور، در ویندوز سرور ۲۰۰۸ نیز اکتیو دایرکتوری از کنسول Active Directory Users and Computers برای مدیریت اکانت های کاربران و گروه ها و کامپیوترها استفاده می کند. در این کنسول علاوه بر کارهای ذکر شده شما می توانید دیگر جنبه های اکتیودایرکتوری شامل group policy ، domain controller ، domain security policy و غیره را مدیریت نمایید.

 • ساختار اکتیو دایرکتوریActive Directory

  ساختار اکتیو دایرکتوریActive Directory

   اکتیو دایرکتوری یک روش طراحی ساختار دایرکتوری را برای سازمان شما فراهم میکند.لذا قبل از نصب اکتیو دایرکتوری شما بایستی عملیات و ساختار سازمانی مورد نیاز خود را مد نظر قرار دهید.برخی شرکتها یا سازمانها یک ساختار متمرکز دارندنوعا اینگونه سازمانها و شرکتها حوزه های اطلاعاتی قوی و محکمی دارندکه آنها را در یک ساختار شبکه ای با جزئیات کمتری تعریف و پیاده سازی می کنندامّا برخی دیگر از سازمانها و شرکتها بخصوص سازمانها و شرکتهای خیلی بزرگ پراکنده و غیر متمرکزنداینگونه سازمانها و شرکتها دارای شعبات چند گانه ای هستندکه هر کدام از آنها خیلی مهم و کانونی اند.اینگونه سازمانها به یک راهبرد غیرمتمرکز نیازمندند تا شبکه ها و اعضای خودشان را مدیریت کنند با انعطاف پذیری که Active Directory  دارد شما می توانید بهترین و مناسب ترین ساختار شبکه ی سازمان خود را ایجاد و مدیریت کنید.اکتیو دایرکتوری بطور کامل ساختار منطقی و سلسله مراتبی دامنه را از ساختار فیزیکی آن جدا می کند.

 • ساختار منطقیLogical Structure

  در اکتیو دایرکتوری شما منابع را در یک ساختار منطقی سازماندهی میکنیداین ویژگی شماراقادرمی سازد که منابع را توسط نامشان پیدا کنید نه محل فیزیکی آنها چون اکتیودایرکتوری ساختار فیزیکی رااز دیدکاربران پنهان می سازد.هر شیءبطور مجزا و واضح توسط یک سری از خواص نام گذاری شده است که یک منبع شبکه را ارائه میکند.خواص اشیاءخصیصه یا شاخصهایی از اشیاءدر دایرکتوری هستند.به عنوان مثال خواص حساب کاربری نام او و حوزه ی او و آدرس ایمیل اوهستند.در اکتیودایرکتوری شما می توانید اشیاءرا در کلاسهایی سازماندهی کنید.که گروههایی منطقی از اشیاءهستند.به عنوان مثال هر کلاس شیءممکن است شامل حساب کاربر،گروهها،کامپیوترها،دامنه ها،و یا واحدهای سازمانی باشند

 • واحدهای سازمانی Organizational Units

  واحد سازمانی یک دربرگیرنده containerاشیاءاست.که برای سازماندهی اشیاء در دامنه داخل گروههای مدیریتی منطقی استفاده می شود.هر واحد سازمانی میتوانداشیایی مثل حسابهای کاربران،گروهها،چاپگرها،کامپیوترها،برنامه های کاربردی،فایلهای اشتراکی ودیگر واحدهای سازمانی را دربرگیرد.ساختار سلسله مراتبی هرواحدسازمانی داخل یک دامنه مستقل از ساختار سلسله مراتبی دردیگر دامنه هاست.هردامنه می تواند ساختار سلسله مراتبی مربوط به خودش را پیاده سازی کند.لذا یک ساختار سلسله مراتبی درختی با عمق کم کارایی بهتری نسبت به ساختاری با عمق زیاد دارد.بنابراین نبایستی ساختاری با عمق بیش از آنچه نیاز دارید ایجاد کنید

 • در کنار سرویس Active Directory به موارد زیر نیز باید توجه نمود

  • سرویس DNS به یکی از مهمترین سرویس ها در کنار اکتیو دایرکتوری می باشد. بسیاری از معضلات کندی شبکه از طریق نصب صحیح این سرویس مرتفع می گردد.
  • سرویس DHCP جهت IP دهی متمرکز به کاربران بکار می رود. در مواقع لزوم استفاده‌های زیادی از این سرویس می‌توان برد.
  • ایجاد سرور پشتیبان برای استفاده در مواقعی که سرور اصلی ممکن است دچار مشکل شود نیز بسیار مهم می‌باشد.
  • راه اندازی فایل سرور جهت اشتراک‌گذاری فایل‌ها به همراه تعریف قوانین دسترسی و کنترلی کاربران است.