افسر ارتش اسرائیل: ویروس کرونا سلاح بیولوژیک دولت چین است!

مطلب افسر ارتش اسرائیل: ویروس کرونا سلاح بیولوژیک دولت چین است! برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. - تکراتو - اخبار روز تکنولوژی - - https://techrato.com/

آیا ویروس کرونا یک سلاح بیولوژیک است که دولت چین آن را توسعه داده است؟ این ادعای یک افسر ارتش اسرائیل است. با بررسی بیشتر این خبر با تکراتو همراه باشید. مسؤلین اطلاعات اسرائیل گمان می‌کنند که کروناویروس حاصل آزمایشات بیولوژیکی چینی‌ها است. یک گزارش جدید آزمایشگاهی در چین به نام آزمایشگاه «ملی ایمنی ووهان»...

مطلب افسر ارتش اسرائیل: ویروس کرونا سلاح بیولوژیک دولت چین است! برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. - تکراتو - اخبار روز تکنولوژی - - https://techrato.com/